Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zaproszenie na II Peregrynację Matki Bożej Częstochowskiej w Wieluniu

1 kwietnia 2024 | Zapowiedzi

Zapowiedź II Peregrynacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Częstochowskiej ogłoszona została w liście pasterskim abpa Wacława Depo.

Ogłoszenie miało miejsce w liście pasterskim w dnia 17 listopada 2022 roku. Wezwaniem przygotowania i dni nawiedzenia zostało hasło: „Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin”.

Z bogatej w łaski i niezwykłej historii Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przypomnijmy, że na prośbę Kardynała Wyszyńskiego ten obraz został poświęcony 14 maja 1957 r. przez papieża Piusa XII.

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 1957 r, rozpoczęła się wędrówka Matki Bożej po polskich parafiach. Nastąpił wówczas obrzęd „pocałunku” czyli zetknięcia kopii obrazu z jej cudownym oryginałem.

Pierwsza zaś stacja peregrynacji miała miejsce w Archikatedrze Warszawskiej w dniu 29 sierpnia 1957 r. Od 1985 roku trwa druga peregrynacja, obecnie na terenie Diecezji Włocławskiej, która do 1925 r. była naszą „macierzą”.

– czytamy w Liście

Nawiedzenie w Diecezji Częstochowskiej rozpoczęło się w dniu 4 czerwca 1979 r. Rozpoczęciu przewodniczył Ojciec Święty Jan Paweł II, który zabrał głos przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie.

Poprzez nawiedzenie Wizerunku Jasnogórskiego w jego wiernej kopi otworzył się jak gdyby nowy rozdział dziejów Pani Jasnogórskiej na ziemi polskiej. W Nawiedzeniu tym znalazła również swój doświadczalny wyraz nauka Soboru Watykańskiego II o tajemnicy Kościoła.

Nawiedzenie ukazało i stale ukazuje, czym jest ta rzeczywista macierzyńska obecność Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła. Wychodząc ze swego jasnogórskiego sanktuarium, ażeby nawiedzać po kolei wszystkie polskie parafie w poszczególnych diecezjach. Maryja okazała się nam wszystkim w sposób szczególny Matką…

Ona idzie ze swoimi dziećmi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści – a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienie mają obciążone grzechem.

– mówił Ojciec Święty Jan Paweł II

O tej peregrynacji mówi wystawa przygotowana przez MZW eksponowana na parkanie przy kolegiacie.

II Peregrynacja w Archidiecezji Częstochowskiej będzie miała swój początek w Wieluniu 6 kwietnia. Po uroczystym przywitaniu wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej przy replice Bramy Kaliskiej obok kolegiaty obraz zostanie procesyjnie przeniesiony na plac Legionów gdzie będzie odprawiona uroczysta Msza Święta, po której obraz przejdzie do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, kościoła kolegiackiego w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, I stacji nawiedzenia.

Wybór Miejsca sprawowania Eucharystii rozpoczynającej w Archidiecezji Częstochowskiej peregrynację jest związany z faktem, że poprzednia peregrynacja w 1979 roku również rozpoczynała się w Wieluniu. Miejsce będzie symboliczne bo w bliskości ruin Kolegiaty Wieluńskiej, która została zbombardowana 1 września 1939 roku.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń