Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

II Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w Wieluniu

10 kwietnia 2024 | Wydarzenia

W Wieluniu, w dniu 6 kwietnia, rozpoczęła się II Peregrynacja Obrazu Matki Bożej w Archidiecezji Częstochowskiej w kopii obrazu jasnogórskiego.

Motto peregrynacji to słowa: ,,Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin”. Pierwszą parafią, którą Matka Boża nawiedziła po uroczystej Eucharystii była parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Wieluniu, podobnie jak w czasie I Peregrynacji w 1979 roku.

Rozpoczęcie wędrówki przez parafie Archidiecezji Częstochowskiej nastąpiło w trwającej jeszcze oktawie Świąt Wielkanocnych, w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. Matka Boża przybyła z diecezji włocławskiej, tzn. z tej diecezji, z której w 1925 roku wyłoniono diecezję częstochowską. Opiekującym się obrazem na trasie peregrynacji był Kustosz Obrazu nawiedzenia o. Paweł Skubik.

Maryja idzie z Dobrą Nowiną do każdego z was, pełna mocy Ducha Świętego. I Ona przyjdzie do was, jak przyszła do Elżbiety, z Dobrą Nowiną, i będzie przemieniać serca” (…)

To jest Matka, która wychodzi naprzeciw, chce Cię przytulić, chce Ci powiedzieć Dobrą Nowinę – bo może gdzieś się pogubiłeś, jesteś w wątpliwościach, straciłeś sens życia, jesteś w jakiejś rozpaczy, w jakiś depresjach; nie masz siły, żeby tu na Jasną Górę przybyć – i Ona właśnie idzie do ciebie”.

– przypomniał Kustosz Obrazu nawiedzenia o. Paweł Skubik

Przywitanie rozpoczęło się przy replice Bramy Kaliskiej , w miejscu przyjazdu samochodu – kaplicy z obrazem, skąd przy śpiewie „Z dawna Polski tyś królową…” i przy biciu kościelnych dzwonów obraz został wyjęty i postawiony na ziemi wieluńskiej. Tu Matkę Bożą pocałunkiem przywitał Metropolita Częstochowski Wacław Depo . Stąd wierni z Jej cudownym wizerunkiem udali się procesyjnie na plac Legionów by tam wziąć udział w Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego.

Na początku procesji szedł krzyż, potem poczty sztandarowe, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, delegacje parafialne, siostry zakonne, klerycy, kapłani, delegacje kapituł, koncelebransi, biskupi, delegacje niosące obraz, wśród nich Rycerze Kolumba, orkiestra z Słupska i wierni.

W czasie intronizacji obrazu przy ołtarzu odśpiewana została Bogurodzica, potem nastąpiło okadzenie ołtarza i obrazu, odczytanie Ewangelii wg św. Łukasza o nawiedzeniu św. Elżbiety, błogosławieństwo wiernych oraz zawierzenie Maryi wszystkich wspólnot archidiecezji przez abpa Wacława Depo . Szczególnym momentem było zawierzenie Maryi wszystkich rodzin przez rodzinę Jurdzińskich.

Rozpoczęła się liturgia Mszy świętej. Na początku Eucharystii ks. bp Andrzej Przybylski odczytał list ojca św. Franciszka, w którym abp Edgar Pena Parra, substytut Stolicy Świętej zwrócił się w imieniu papieża Franciszka do pasterza Archidiecezji Częstochowskiej oraz wiernych z życzeniami na czas peregrynacji.

Jego świątobliwość Franciszek jednoczy się w modlitwie z księdzem arcybiskupem, z duchowieństwem i wiernymi, trwającymi na duchowym przygotowaniu do roku świętego 2025 oraz do jubileuszu stulecia powołania diecezji częstochowskiej poprzez peregrynację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Nawiedzeniu wspólnot parafialnych i zakonnych towarzyszyć będzie hasło ,,Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin”. Niech ta modlitewna krucjata umocni duchowo przede wszystkim rodziny, gdyż to one są drogą Kościoła i przyszłością świata.

Święta Rodzina z Nazaretu – Jezus, Maryja i Józef – ikona każdej ludzkiej rodziny, niech pomoże wszystkim Waszym wspólnotom pogłębić odpowiedzialność za własne powołanie i za własne posłannictwo w społeczności ludzkiej i w Kościele.

Życząc obfitego w łaski czasu przygotowania oraz przeżywania roku świętego i jubileuszu diecezji, Ojciec święty powierza wstawiennictwu Matki Bożej Częstochowskiej Jego Ekscelencję, wiernych archidiecezji i z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa.

– brzmiały słowa abp Edgara Pena Parra

Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo przypomniał o matczynej bliskości i trosce podczas Peregrynacji.

Peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej to doświadczenie matczynej bliskości i troski.

Matka mieszkająca na Jasnej Górze od 1382 roku, w 1957 roku z pięknej inicjatywy, chociaż trudnej, kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyruszyła do polskich parafii i wspólnot, żeby być jak najbliżej swoich dzieci i wspierać je w wędrówce życia.

Peregrynacja zakończyła się w diecezji częstochowskiej w latach 1979 – 1980. Początek II peregrynacji to rok 1985.

– mówił Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo

Homilię wprowadzającą w II peregrynację obrazu w Archidiecezji Częstochowskiej wygłosił Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki. Na początku homilii przybliżył wiernym Wieluń, miejsce, w którym rozpoczynała się peregrynacja po Archidiecezji Częstochowskiej.

Przypomniał, że w tym mieście, 85 lat temu o godzinie 4:40 rozpoczęła się II wojna światowa – czas rozlewu nienawiści i pogardy względem ludzkiej egzystencji oraz wszelkich wartości moralnych.

Od tego miejsca, o tak tragicznej przeszłości, rozpoczynamy pielgrzymowanie Królowej Pokoju, Pani Jasnogórskiej, podczas którego to pielgrzymowania pragniemy prosić Boga przez wstawiennictwo Maryi o łaski potrzebne dla nas wszystkich, dla tutejszej diecezji, dla każdej parafii, każdego domu.

Ufamy, że Jej matczyna obecność w miejscu, gdzie kiedyś rozlała się nienawiść, doprowadzi do nawrócenia naszych serc i zbudowania w nich Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, Królestwa świętości i łaski, Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

– mówił Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański, nawiązując do przeczytanej Ewangelii odniósł się do losów uczniów Chrystusa, Jana i Piotra, głoszących prawdę o Jego zmartwychwstaniu, za którą zostali aresztowani i osadzeni w celi.

Gdy chrześcijanin chce żyć zgodnie z własną tożsamością, musi przezwyciężyć strach przed ośmieszeniem, przed tym, co powiedzą inni.

Dzisiaj być może uczniowie Jezusa rzadziej kończą w celi, jak przydarzyło się to Piotrowi i Janowi, ale może się zdarzyć, że nasz publiczny wizerunek zostanie nadwyrężony albo nawet, że będziemy prześladowani z powodu obrony ludzkiej godności i wolności sumienia, które leżą u podstaw praktykowania wiary.

W świecie mnogości głosów i idei, w czasach zalewu informacji, musimy umieć wybierać autorytety, osoby czy instytucje, które obdarzymy zaufaniem na tyle, aby pozwolić im na kształtowanie naszej doczesności i wieczności. Musimy umieć decydować, kogo i czego będziemy słuchać bardziej, a kogo i czego mniej albo wcale.

– odniósł się Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki

Kaznodzieja wyjaśnił, że gdy decydujemy się na to, by Bóg był dla nas wzorem, musimy temu wyborowi być wierni w każdym aspekcie życia.

Jeżeli mamy bardziej słuchać Boga, to Bóg powinien być autorytetem w sprawach naszego życia małżeńskiego, rodzinnego, wychowania i życia codziennego. Bóg ma być naszym autorytetem w kwestii historii, sztuki, prawa, filozofii, kultury i polityki. Bóg ma być autorytetem w sprawach szacunku dla życia i opieki społecznej, przedsiębiorczości i sukcesu. Bóg ma być autorytetem w kwestiach wiary i Kościoła.

– wyjaśnił kaznodzieja

Nawiązując do słów z Apokalipsy św. Jana: ,,I ujrzałem nowe niebo i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły” mówił o świecie zmierzającym do zagłady, ale z uwagą, że nie będzie to destrukcja dzieła stworzonego przez Boga.

Nieszczęścia, które dotykają współczesny świat to: manipulacja oraz deformacja takich pojęć jak demokracja, wolność, sprawiedliwość, egoizm i brak zainteresowania dobrem wspólnym. Dominacja logiki rynku opartego na korzyści i kulturze wykluczenia, bezrobocie i ubóstwo, nierówne prawa oraz ich wynaturzenie, pragnienie pozbawienia osób nienarodzonych ludzkich praw, handel ludźmi, uprzedmiotowienie kobiet, a następnie zmuszanie ich do aborcji, wykorzystanie seksualne, praca niewolnicza, zorganizowana przestępczość, uporczywe dzielenie ludzi i budowanie między nimi murów.

Pośród takich nieszczęść trudno jest nam wyobrazić sobie szybkie nadejście nowego nieba i nowej ziemi. Koniec homilii to stwierdzenie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych a pomocy musimy szukać u Matki, którą Jezus dał nam na Golgocie.

Ona idzie ponownie przez Archidiecezję Częstochowską, wychowując nowe pokolenia Jej mieszkańców. Postawa człowieka wychowanego przez Maryję będzie skutkować zmianą jego postaw społecznych.

Zamiast skupiać się na sporach i konfliktach, jakie nieuchronnie towarzyszą życiu społecznemu, zwrócę uwagę na poważniejszy problem, jakim jest sytuacja, w której milkną spory o Prawdę.

W Polsce niestety bardziej brakuje nam prawdy niż pokoju i zgody. Spieszmy się z odnową, bo żyjemy w czasach ostatecznych, żyjemy w fazie domykającej nasze dzieje. Już przyszedł zatem do nas kres wieku. Odnowienie świata zostało już nieodwołalnie postanowione.

– dodał na koniec kaznodzieja

Po Mszy św. wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej został przeniesiony do kościoła Nawiedzenia NMP w Wieluniu. Kolejnym przystankiem w wędrówce będzie Klasztor Ojców Franciszkanów a dalej Parafia Św. Józefa.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń