Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Przyznano dotacje na 35 wniosków w konkursie na zadania publiczne organizacji pozarządowych

23 kwietnia 2022 | Wydarzenia

35 pozytywnych ocen na 38 złożonych wniosków uzyskały organizacje pozarządowe w pierwszym konkursie na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu Powiatu Wieluńskiego.

Wśród wniosków, w pierwszej edycji konkursu, 27 wpłynęło do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz 11 do Oddziału Zdrowia i Spraw Społecznych, w tym jedna z organizacji wycofała swoją ofertę.

Oficjalne wręczenie symbolicznych, drewnianych bonów na dotacje, przyznanych przez Zarząd Powiatu Wieluńskiego odbyło się w środę, 20 kwietnia, w budynku Warsztatów Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu i od razu zapowiedziano kolejną edycję konkursu w przyszłym roku.

Na początku wydarzenia wszystkich zebranych powitał Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu Zenon Kołodziej a następnie głos kolejno zabrali: Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba a także Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu Karol Tomczyk.

Przemawiający nie kryli zadowolenia z wysokiego zainteresowania konkursem oraz poziomu napisanych wniosków, co przyczyniło się do tak dużej ilości ocen pozytywnych w konkursie. Po przemówieniach nastąpiło wręczenie bonów dotacyjnych przez obu starostów wraz z naczelnikiem.

Zabezpieczone kwoty na poszczególne zadania publiczne:

 • W obszarze organizacji i koordynacji współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzu imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2022 roku dotację w kwocie 40 tys. zł. otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu.
 • W obszarze organizacji i koordynacji imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie współzawodnictwa klubów wiejskich Powiatu Wieluńskiego w 2022 roku dotację w kwocie 35 tys. zł. otrzymało Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu.
 • W obszarze rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki w 2022 roku dotacje o łącznej wartości 120 tys. zł. otrzymało 25 organizacji.
 • W obszarze aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie społecznym i prozdrowotnym w 2022 roku dotacje o łącznej wartości 25 tys. zł. otrzymało 10 organizacji.

Przyznane dotacje w obszarze rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki:

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu – zadanie „Organizacja i koordynacja współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych Powiatu Wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzu imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 2022 roku”40 tys. zł.,
 2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu – zadanie „Organizacja i koordynacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie współzawodnictwa sportowego klubów wiejskich Powiatu Wieluńskiego w 2022 roku”35 tys. zł.,
 3. Stowarzyszenie „Raduczanie” – zadanie „voyage”4 tys. zł.,
 4. Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko – zadanie „Co nam w duszy gra…”4 tys. zł.,
 5. Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” – zadanie „Prezenty z tego, co mamy dla dziecka, taty i mamy – nowe życie odpadów z recyklingu” 4 tys. zł.,
 6. Fundacja „Młodzi Propagują Sztukę” – zadanie „Wyprawy po wieluńskim”4 tys. zł.,
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarowie – zadanie „Śpiewamy Wam już 35 lat!”4 tys. zł.,
 8. Fundacja Młodzi Propagują Sztukę – zadanie „Piknik młodzieżowy”4 tys. zł.,
 9. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Młynisku – zadanie „Kulinarny Młyn w Młynisku”4 tys. zł.,
 10. Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieluńskiej – zadanie „Sztuka inaczej – florystyka”4 tys. zł.,
 11. Fundacja „Słowem Pisane” – zadanie „Młodzi reporterzy z Wielunia na tropie historii”4 tys. zł.,
 12. Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej – zadanie „Ogólnopolski Dzień Budowlańca szkół budowlanych – Wieluń 2022”4 tys. zł.,
 13. Fundacja „Świetna Rodzina” – zadanie „Rodzinny Turniej gry w kręgle. „Rodzina to super drużyna.””4 tys. zł.,
 14. Fundacja „Made in Wieluń” – zadanie „Przy jednym stole”4 tys. zł.,
 15. Fundacja „Made in Wieluń” – zadanie „EWI SLOW”4 tys. zł.,
 16. Stowarzyszenie „Łączy nas Wieluń” – zadanie „Moja piękna Ziemia Wieluńska”4 tys. zł.,
 17. Szkolny Klub Sportowy Aktywni ZS 1 – zadanie „WłóczyKije ZS1 Łączą Pokolenia:)”4 tys. zł.,
 18. Koło Gospodyń Wiejskich w Chorzynie – zadanie „Festyn – indiańskie wakacje”4 tys. zł.,
 19. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Wieluń” – zadanie „XV Szachowy Turniej Czterech Gmin Biała-Wierzchals-Pątnów-Mokrsko”4 tys. zł.,
 20. Fundacja „Młodzi Propagują Sztukę” – zadanie „Poznajemy Wieluń – spacery edukacyjno-integracyjne”4 tys. zł.,
 21. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej „Bez Granic” w Osjakowie – zadanie „Odkrywamy na nowo kulturę, zabytki i walory przyrodniczo-turystyczne Wielunia”4 tys. zł.,
 22. Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku – zadanie „W orkiestrach dętych siła”4 tys. zł.,
 23. Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynnie – zadanie „Kolędujemy z KGW”4 tys. zł.,
 24. Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach – zadanie „Udział OSP w Czernicach, w tym MDP, w zawodach sportowo-pożarniczych w 2022 roku”4 tys. zł.,
 25. Polski Związek Wędkarski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu Koło „Szczupak” Wieluń – zadanie „Wędkarski Dzień Dziecka”4 tys. zł..

Przyznane dotacje w obszarze aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie społecznym i prozdrowotnym:

 1. Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem”, Skrzynno – zadanie „Zdrowe śniadanie daje moc” – 3 tys. zł.,
 2. Stowarzyszenie „Raduczanie”, Raduczyce – zadanie „W dobry nastrój wprawi i kondycję poprawi”3 tys. zł.,
 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Otępiennymi „Antoni”, Wieluń – zadanie „Poszukiwanie lata”1 tys. 663 zł. 48 gr.,
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach, Czernice – zadanie „Instruktaż udzielania pierwszej pomocy i pokaz sprzętu strażackiego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniach”3 tys. zł.,
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynnie, Skrzynno – zadanie „Razem dla bezpieczeństwa”3 tys. zł.,
 6. Stowarzyszenie osób z problemem choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu „Po prostu Żyj !”, Wieluń – zadanie „Nie dla nowotworów – żyjemy zdrowo i aktywnie”2 tys. 250 zł.,
 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Miejsko-Powiatowe w Wieluniu, Wieluń – zadanie „Do Torunia po wiedzę i edukację prozdrowotną”2 tys. 250 zł.,
 8. Stowarzyszenie „Kochaj Mnie”, Mierzyce – zadanie „Impreza integracyjna „Mikołajki””2 tys. 250 zł.,
 9. Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki, Org. Pożytku Publicznego, Koło Terenowe nr 22, Wieluń – zadanie „Coroczne spotkania informacyjne – integracyjne kulturalne z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego”2 tys. 250 zł.,
 10. Stowarzyszenie „POPLON”, Wieluń – zadanie „Weekendowe spotkanie bezalkoholowe – zabawa bez alkoholu”2 tys. 250 zł..
Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń