Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Uroczystości jubileuszowe Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

29 grudnia 2021 | Wydarzenia

31 grudnia 1921 r. w Krakowie powstało Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Od tamtego pamiętnego wydarzenia mija 100 lat. Siostry uczciły rocznicę wielkim jubileuszem.

Główne uroczystości 100-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus obchodzono 21 sierpnia w Sosnowcu, miejscu, do którego siostry przyjechały z Krakowa, tuż po utworzeniu Zgromadzenia w dniu 31 grudnia 1921 roku. Świętowanie jubileuszu rozpoczęło się jednak 29 listopada, w 1.niedzielę Adwentu 2020 roku, zakończy 2 lutego 2022 roku. Uroczystości jubileuszowe zainicjował bp Romuald Kamiński w katedrze warszawsko- praskiej.

Uroczystą Eucharystię jubileuszową, centralny punkt obchodów jubileuszowych, w sosnowieckiej bazylice archikatedralnej sprawował abp Salvatore Pennachio w koncelebrze z biskupami: Grzegorzem Kaszakiem, Janem Piotrowskim z Kielc, Grzegorzem Olszowskim z Katowic, biskupem seniorem Piotrem Skuchą, dwudziestoma kapłanami, w tym z o. Piotrem Jackowskim – prowincjałem krakowskiej prowincji Karmelitów Bosych. Na uroczystą Mszę świętą przybyło 180 Karmelitanek Dzieciątka Jezus wraz z przełożoną generalną m. Błażeją Stefańską.

W historię Zgromadzenia wprowadził wiernych uczestniczących w Eucharystii, jeszcze przed jej rozpoczęciem, prof. dr hab. Lech Krzyżanowski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wygłaszając prelekcję zatytułowaną Powołane do modlitwy i pracy. Rys historyczny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 1921 -2021.

Wygłoszona prelekcja to historia spotkania dwóch ważnych dla zaistnienia Zgromadzenia postaci, tzn. Janiny Kierocińskiej i Anzelma Gądka oraz zarysowany szereg wydarzeń, które wpłynęły na życie, działalność i duchowość sióstr. O duchowości sióstr i ich charyzmie mówił nuncjusz apostolski Salvatore Pennachio, który zaznaczył, że nic nie zmieniło się w działalności sióstr, którym ciągle od 100. lat przyświeca ta sama idea – rozniecać miłość.

Słowa kaznodziei uzupełnił list od papieża Franciszka, który odczytał bp Grzegorz Kaszak.

Niech ten wyjątkowy czas łaski, czas dziękczynienia i kontemplacji bóstwa i człowieczeństwa Syna Bożego pozwoli na nowo skierować serca ku pierwotnej miłości, jaką przekazali siostrom założyciele, sługa Boży o. Anzelm od św. Andrzeja Corsini i czcigodna sługa Boża m. Teresa od św. Józefa.

Modlitewna refleksja nad ewangeliczną wartością charyzmatu niech owocuje pogłębieniem ducha dziecięctwa i ducha zawierzenia się Ojcu Niebieskiemu we wspólnotowej i osobistej drodze do świętości. Doskonałość, jak pisała św. Teresa z Lisieux, polega na czynieniu jego woli, na stawaniu się tym, kim On chce byśmy byli.

Realizując, zatem misję zgromadzenia zgodnie z karmelitańskim charyzmatem, z odnowionym zapałem podejmujcie wasze posłannictwo, przekazując czułą miłość Boga tym, którzy jej szczególnie potrzebują.

– odczytał słowa papieża Franciszka bp Grzegorz Kaszak

Uzupełnieniem prelekcji, okolicznościowego kazania i przeczytanego papieskiego listu było: zwiedzanie interaktywnego Muzeum w Domu Macierzystym w Sosnowcu przy ulicy Matki Teresy Kierocińskiej 25 i projekcja filmu o zgromadzeniu oraz modlitwa przy sarkofagu Matki Teresy Kierocińskiej, współzałożycielki zgromadzenia.

Kolejne uroczystości jubileuszowe odbyły się: 9 października w archikatedrze łódzkiej pod przewodnictwem abpa Grzegorza Rysia, 20 listopada w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego w Czernej. W dniu 31 grudnia, w dniu, w którym zgromadzenie zaistniało, siostry będą się modlić w Domu Macierzystym w Sosnowcu. Modlitwom będzie przewodniczył generał Zakonu Karmelitów Bosych.

Przez cały czas jubileuszu siostry jubilatki wspierają modlitewnie parafie, w których siostry pracują, ale nie tylko. Swoją modlitwą otaczają je także wierni z parafii św. Barbary w Wieluniu, członkowie Stowarzyszenia „Razem możemy więcej im. Matki Teresy Kierocińskiej”, łącząc modlitwę w ich intencji z modlitwą o beatyfikację Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Janiny Kierocińskiej, współzałożycielki zgromadzenia i jego wieloletniej przełożonej, jednocześnie patronki Stowarzyszenia.

W uroczystości jubileuszowe wpisze się także II edycja Festiwalu Literatury Zarzewie #2, Duchowość organizowana przez Fundację „Słowem Pisane” już w czwartek, 30 grudnia, pisaliśmy o tym – tutaj. Tematem przewodnim będzie „Duchowość” w życiu człowieka. Przypomniana zostanie poezja uznanych poetów ziemi wieluńskiej i sylwetka Matki Teresy Kierocińskiej, jednej z najwybitniejszych córek ziemi wieluńskiej, Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Uzupełnieniem wspomnień będzie promocja książki poświęconej Założycielce i działalności Zgromadzenia, którą napisali dziennikarze Radia Ziemi Wieluńskiej specjalizujący się w tym temacie. Publikacja będzie nieodpłatnie dystrybuowana wśród uczestników Festiwalu, trafi także do bibliotek i placówek edukacyjnych w regionie.

O inauguracji obchodów Jubileuszu 100-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek DZJ wcześniej obszernie pisaliśmy – tutaj.

tekst: Zofia Białas
fot. Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

fot. 1-7 – uroczystości w katedrze sosnowieckiej,
fot. 6 – podziękowanie Przełożonej Generalnej
fot. 8-10 modlitwa przy sarkofagu w kościele p.w. NOPJ

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń