Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Społeczność

Reklama

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Prezes ZNP w Wieluniu Andrzej Jaźwiec podsumował bieżącą sytuację w oświacie powiatu wieluńskiego

18 kwietnia 2019 | Szkolnictwo

Trwa drugi tydzień strajku nauczycieli. Zdania co do strajku są podzielone zarówno wśród rodziców jak i nauczycieli.

Część komitetów strajkowych wystąpiła z decyzją o zawieszeniu strajku na czas przerwy świątecznej, od 17 do 24 kwietnia. Jest to zawieszenie więc 24 kwietnia mogą ponownie przystąpić do strajku.

Były też trzy przypadki, gdzie komitet strajkowy podjął decyzję o całkowitym odstąpieniu od strajku. Oprócz Świąt mają też na to wpływ sprawy wynagrodzenia.

Za czas strajku strajkujący nie otrzymują wynagrodzenia, tracą je za czas strajku. Jest to zgodne z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Razem z zarządem wystąpiliśmy do Starosty Marka Kielera aby rozważył możliwość zrekompensowania tych wynagrodzeń za okres strajku. Pisma również przesłaliśmy do Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy z równoczesną informacją dla przewodniczących rad: miejskiej i powiatowej oraz przewodniczących rady oświaty bo oni też będą mieli decydujący głos jak ten problem rozwiązać.

Na razie ten problem nie jest rozwiązany.W Warszawie jest utworzony fundusz strajkowy, gdzie zebrano ponad 5 mln. złotych. Nie wiemy jak te pieniądze będą rozdysponowane. Myślę, że jakaś uchwała w tym zakresie zapadnie.

Jest też wiele pytań w związku z maturami, zarówno ze strony nauczycieli, rodziców jak i dyrekcji szkół. Cztery placówki ponadpodstawowe weszły w spór zbiorowy i strajk, tj. ZS nr 3 przy ul. Sieradzkiej, ZS nr 1 przy ul. Wojska Polskiego oraz I LO przy ul. Nadodrzańskiej i II LO przy ul. Piłsudskiego.

Jest taki dylemat: ponieważ do końca kwietnia muszą być zaklasyfikowani ci uczniowie, którzy będą mogli przystąpić do matury. Kwestia wystawienia ocen w dziennikach elektronicznych, Librusy muszą być zrealizowane bo wiadomo, że jak już będzie rada pedagogiczna a ci uczniowie nie będą mieli ocen to rada klasyfikacyjna nie ma absolutnie wtedy racji bytu.

6 maja rozpoczynają się już matury i w związku z tym jest już ten problem. Wczoraj spotkaliśmy przewodniczących komisji strajkowych z tych szkół odnośnie podejmowania jakiś decyzji. Jest przepis prawny, który umożliwia innym, niestrajkującym osobom wystawienie ocen klasyfikacyjnych. Jak na razie z takimi przypadkami jeszcze się nie spotkaliśmy. Może tego dokonać również dyrektor szkoły ale biorąc pod uwagę ilość uczniów to jest to, moim zdaniem, technicznie nie możliwe.

Na 18 kwietnia przewidywane jest spotkanie z panią Dorotą Gardias z Centrum Dialogu Społecznego, gdzie podjęte będą pewne sprawy i myślę, że na jakimś szczeblu negocjacji zapadną jakieś rozwiązania. Czy te postulaty stawiane przez Związki Zawodowe zostaną zrealizowane?

To porozumie, które przedstawiła Wicepremier Szydło, mówię o zwiększeniu pensum dydaktycznego, to zwiększenie pensum spowodowałoby odejście z zawodu wielu osób. gdyż zwiększenie z 18 do 24 godzin, tj. 1/3 etatu i w związku z tym jeśli teraz nie ma godzin dla nauczycieli to muszą oni je uzupełniać w innych placówkach, czasem 2-3.

Przy podpisaniu takiego porozumienia sytuacja pracowników oświaty byłaby bardzo niekorzystna i myślę, że właśnie dlatego te dwa związki nie chcą tego porozumienia podpisać. Zobaczymy jakie decyzje zapadną 18 kwietnia. Premier Morawiecki zaproponował też „okrągły stół” po Świętach. Dlatego mamy nadzieję, że do jakiegoś kompromisu z obu stron, związkowej i rządowej, dojdzie. Na to czekamy.

Pracownicy oświaty są też zdeterminowani odnośnie przyjęcia przez rząd postawy co do finansów w oświacie. Są przeprowadzone sondaże, gdzie stażysta, jak zaznacza nasz rozmówca, zarabia w granicach 1.800-1.850 złotych to dzisiaj przy rodzinie i dzieciach nie jest wystarczającą kwotą do przeżycia.

Sytuacja nie jest dobra tym bardziej, że taki nauczyciel musi jeszcze uzupełniać etat w kilku miejscach.

Copyright © 2017-2021 Kocham Wieluń