Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Prezes ZNP w Wieluniu Andrzej Jaźwiec podsumował bieżącą sytuację w oświacie powiatu wieluńskiego

18 kwietnia 2019 | Szkolnictwo

Trwa drugi tydzień strajku nauczycieli. Zdania co do strajku są podzielone zarówno wśród rodziców jak i nauczycieli.

Część rodziców martwiła się o przebieg egzaminu ósmoklasisty czy gimnazjalnego. Te egzaminy mamy już za sobą. Teraz jest etap matur i tutaj jest problem w placówkach, które strajkują.

O sytuacji w oświacie w powiecie wieluńskim oraz co będzie z maturami opowiedział serwisowi Kocham Wieluń prezes zarządu ZNP w Wieluniu, Andrzej Jaźwiec.

Wiadomo było że uchwała o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcami jest już od grudnia 2018 roku. Natomiast uchwała o konkretnym już wejściu w spór zbiorowy jest uchwałą z 21 stycznia 2019 roku zarządu Głównego ZNP i ta uchwała była takim preludium do tego, co miało później nastąpić, mianowicie do uruchomienia procedur związanych z ogłoszeniem sporu zbiorowego i strajku.

Te wszystkie procedury zostały, przez nas jako oddział, bo my musimy realizować uchwały władzy nadrzędnej, w tym wypadku zarządu głównego, zarządu łódzkiego ZNP i w związku z tym, również 23 stycznia tego roku wystosowaliśmy uchwały i wystąpiliśmy z pismami do pracodawców o wszczęciu sporu zbiorowego. Ta procedura była oparta o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Ta ustawa zakłada określone działania, określone procedury, które muszą być spełnione pod względem terminowości, pod względem realizacji naszych postulatów i trzymania się tych postulatów. One zostały u nas zrealizowane, tzn. w sumie weszliśmy w spór zbiorowy z 37 placówkami oświatowymi.

Najważniejszymi etapami w tych procedurach to: było referendum strajkowe i staraliśmy się wytrzymać w tych procedurach, te terminy, które były szalenie istotne. Najistotniejszymi z nich były dwie: mianowicie podpisanie protokołu rozbieżności z udziałem mediatorów, i takich mediatorów zaangażowaliśmy na spotkaniu z dyrektorami placówek tam gdzie wystąpiliśmy ze sporem zbiorowym oraz później referendum strajkowe, które decydowało o tym, które placówki oświatowe będą strajkować. To wszystko wykonaliśmy i teraz mamy już fakt strajku.

Na 37 placówek w spór zbiorowy i strajk weszło 27 ale od momentu rozpoczęcia strajku do dnia dzisiejszego część z tych placówek, gdzie powołano komitety strajkowe, przewodniczący komitetów strajkowych wespół ze strajkującymi mogli podejmować decyzje odnośnie np. zawieszenia strajku na czas określony, odnośnie odstąpienia od strajku czy odnośnie zakończenia strajku.

Na te decyzje nie miał wpływu zarząd oddziału ani prezes, bo to leżało tylko w kompetencjach komitetu strajkowego. Codziennie ten komitet strajkowy przyjmował zapisy osób strajkujących i przedkładał w formie raportu ile osób w danym dniu, w danej placówce, gdzie odbywa się strajk, wzięło udział. Różni nauczyciele i różni pracownicy administracji i obsługi przychodzili w różnych godzinach do pracy. Dzisiaj np. o godz. 9:00 była inna liczba strajkujących podana a już o godz. 12:00 może być również inna.

Przy czym tutaj jest pełna dobrowolność, jeśli któryś z pracowników oświaty chciał się wyłączyć ze strajku to mógł tego dokonać nie wpisując się na listę strajkową. Wówczas pracodawca podejmował decyzję wobec niego jakie czynności będzie wykonywał.

Jakie są w takim razie kompetencje pracodawcy? Pracodawca ma za zadanie zabezpieczyć pracę szkoły, przydzielić zadania tym, którzy nie strajkują oraz zapewnić bezpieczeństwo uczniom, jeżeli oni przybędą do placówki.

Do dzisiaj nie było ani jednego przypadku naruszenia prawa czy jakiegoś związanego z bezpieczeństwem uczniów.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń