Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Stanowisko Burmistrza Wielunia w sprawie przekazania spisu wyborców

28 kwietnia 2020 | Komunikaty

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział na pismo, w którym Poczta Polska S.A. zwróciła się o wydanie spisów wyborców do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w całej Polsce.

Poczta Polska aby wspomóc przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. zażądała przekazania jej danych osobowych milionów Polaków, w tym m. in. numerów pesel.

Poczta zrobiła to pomimo, że prawo w tej sprawie jeszcze nie zostało ustanowione a dzisiaj dopiero, 28 kwietnia, trzy komisje senackie: praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej, rozpatrywały ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów na prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

Ponieważ procedura ta stała się przedmiotem wielu kontrowersji i krytyki, po otrzymaniu pisma od Poczty Polskiej, burmistrz Paweł Okrasa zaciągnął w tej sprawie opinię radcy prawnego obsługującego Urząd Miejski w Wieluniu.

Mając na względzie obecnie obowiązujący stan prawny, to samorząd gminy realizuje zadanie zlecone, związane z organizacją zarządzonych na dzień 10 maja br. wyborów Prezydenta RP. Ustawa Kodeks wyborczy ani inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej S.A..

Nie ma również obowiązującego aktu prawnego, który przewidywałby głosowanie w trybie korespondencyjnym,stąd też projekt ustawy z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP w 2020 r. jest dopiero procedowany i nie stanowi źródła obowiązującego prawa. […]

Jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (administracji publicznej), w tym Administrator danych, którego konstytucyjnym obowiązkiem jest stanie na straży praworządności, na dzień dzisiejszy jednoznacznie stwierdzam, że Ustawodawca nie zagwarantował podstaw do uwzględnienia przeze mnie wniosku o udostępnienie danych ze spisu wyborców prowadzonego przez Gminę Wieluń na rzecz Poczty Polskiej S.A. 

Realizując obowiązki burmistrza Wielunia rozpocząłem je od złożenia ślubowania następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza Wielunia uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

W związku z powyższym informuję, że wykonam niezwłocznie obowiązek przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców z Gminy Wieluń po wejściu w życie ustawy z dnia 6 kwietnia br., w tym zaktualizowanego na dzień 8 maja br. spisu wyborców Gminy Wieluń, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

– czytamy w odpowiedzi Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy do Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Pełne stanowisko Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców prowadzonego przez Gminę Wieluń na rzecz Poczty Polskiej S.A. znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Wieluniu – tutaj oraz w naszej, poniższej galerii.

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń