Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

UWAGA: na ulicy Popiełuszki w Wieluniu nastąpi zmiana organizacji ruchu [szczegóły]

9 czerwca 2019 | Komunikaty

Informujemy że w dniu 4 czerwca gmina Wieluń podpisała umowę z firmą Domax Arkadiusz Mika na przebudowę ulicy Popiełuszki na odcinku od ul. 18 Stycznia do ulicy Warszawskiej.

Zgodnie z umową wykonawca powinien przystąpić do prac w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Przebudowa będzie wiązać się z utrudnieniami w ruchu samochodowym i pieszym. 

Pierwszy etap reorganizacji ruchu, którego wprowadzenie zaplanowano na kolejny tydzień będzie polegał na ograniczeniach w następującym zakresie:

Częściowo zamknięte dla ruchu zostaną następujące odcinki:
1. od skrzyżowania ze zjazdem do C.H. „Era Park”, dworca PKS i Kauflanda do ul. Stodolnionej – pozostaje ruch dwukierunkowy zawężonym odcinkiem drogi do szerokości 5,50m
2. od ul.Stodolnianej do ronda przy ul. POW – dojazd i dojście do budynków handlowo – usługowych przy ul. Popiełuszki – tymczasową jednokierunkową drogą dojazdową, wjazd od strony ul. P.O.W

Całkowite zamknięcie ruchu dla pojazdów i pieszych:
1. od ronda ul. POW do ul. Głębokiej – dojazd do parkingów przy ul. Głębokiej i „Amerykanki” będzie tymczasowo możliwy od ul. Zacisze.

W pierwszym okresie robót nie będzie prowadzona przebudowa skrzyżowań z ulicami: P.O.W., Warszawską i 18 Stycznia, która również wchodzi w zakres przedmiotowego zadania (powstaną tu skrzyżowania typu rondo). Prace na skrzyżowaniach będą prowadzone etapami, po umożliwieniu przywrócenia ruchu samochodowego odcinkami zamkniętymi w pierwszym etapie.

Po przebudowie droga będzie nadal drogą jednojezdniową. Na przebudowanym odcinku oprócz wspomnianych wcześniej trzech rond powstanie również obustronny chodnik, ścieżka rowerowa po stronie zachodniej (ciągi piesze i rowerowe zostaną oddzielone od jezdni pasem zieleni).

Na odcinku pomiędzy ulicami P.O.W. a 18 Stycznia zaprojektowano cichą nawierzchnię mającą obniżyć hałas wywołany tarciem pomiędzy nawierzchnią drogi a oponą samochodową. 

Zgodnie z informacją wykonawcy inwestycji, zmiana organizacji ruchu może nastąpić już z dniem 10.06.2019 r. Planowany termin zakończenia prac – 31.10.2019 r.

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń