Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

26-milionowy kredyt dla wieluńskiego szpitala na spłatę długów

24 września 2020 | Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kredyt konsolidacyjny.

Umowę z bankiem w wysokości 26 mln zł., przygotowywaną przez 9 miesięcy, podpisano w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

Ten kredyt jest korzystny bo nie jest zaciągany jako dodatkowy kredyt, to kredyt konsolidacyjny, który opiewa na kwotę 26 milionów złotych, to właśnie ten kredyt konsolidacyjny dla szpitala SP ZOZ w Wieluniu. A następny, drugi kredyt, tzw. kredyt inwestycyjny jest z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla oddziału kardiologicznego z pracownią audiologiczną.

Ze strony Powiatu jest poręczenie na te dwa kredyty: kredyt inwestycyjny i kredyt konsolidacyjny w kwocie 26 mln. zł. Powiat bierze na siebie bardzo ważną odpowiedzialność w przypadku niemożności spłacenia przez szpital środków, które jak historia pokazuje, pamiętam że szpital zawsze spłacał kredyty, które były również poręczane w latach poprzednich przez powiat.

Pozbywamy się kredytów z tzw. parabanków, które były o wiele droższe w kosztach obsługi tego kredytu. Jeżeli chodzi o te poręczenia to powiat jest zobligowany, zgodnie z umową, do przedstawienia sprawozdań budżetowych, wszystkie sprawy związane z finansowaniem dotyczące Powiatu będą przez bank monitorowane.

Wszystkie okresy sprawozdawczości są kwartalne. Sprawozdania takie będą przedstawione bankowi. Prace trwały bardzo długo, blisko 9 miesięcy dopinaliśmy te szczegóły zapisów tej umowy i udało się.

Pozwoli to szpitalowi zdecydowanie polepszyć sytuację finansową i miejmy nadzieję, że również ten rozwój szpitala nastąpi w postaci utworzenia tego oddziału kardiologii.

– powiedział Starosta Powiatu Wieluńskiego  Marek Kieler

Oprócz umowy na 26-milionowy kredyt SP ZOZ w Wieluniu zawarł również umowę z bankiem na kredyt inwestycyjny w wysokości prawie 800 tysięcy złotych na utworzenie Oddziału Kardiologii wraz z Pracownią Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektroterapii.

Te  kredyty są dużą szansą dla szpitala, z jednej strony na uporanie się z kwestią generowania mniejszych kosztów, pozyskiwania większych dochodów, a z kolei możliwość, jeżeli będzie nam dane to do zrealizowania, cały czas te działania idą również na rozwój szpitala, bo kardiologia inwazyjna wspólnie z pracownią audiologiczną naprawdę dała by temu szpitalowi taki impuls do dalszego rozwoju.

Te działania, które już od dłuższego czasu są prowadzone powodują, że stabilizuje się trochę kadrowo szpital, przybywa nam lekarzy, to jest taka największa nadzieja na to, że szpital będzie miał z kim się  rozwijać, bo kluczowym dla tego wszystkiego są ludzie i to właśnie lekarze. Oczywiście nie zapominam o wszystkich innych pracownikach.

Mam nadzieję, że ten trudny program naprawczy, który tak długo był debatowany, ustalany, okazuje się, że upływ czasu spowodował, że pewne rzeczy już będziemy musieli modyfikować, ale to myślę, że dzięki dobrej współpracy z Powiatem i z bankiem będziemy sobie te sprawy na bieżąco regulować.

Podpisanie dzisiejszej umowy na te dwa kredyty da szpitalowi dużą szansę zarówno na uporanie się z przeszłością, jak i na taki krok do przodu w zakresie rozwoju.

– powiedział dyrektor SP ZOZ w Wieluniu Janusz Atłachowicz

Zaciągnięte w banku zadłużenie konsolidacyjne będzie posiadało mniejsze koszty obsługi niż dotychczasowe co pozwoli nie tylko spłatę obecnych kredytów i pożyczek o wyższej marży ale też pozwoli na rozwój placówki.

Ten kredyt rzeczywiście będzie znacznie tańszy. Otrzymujemy znacznie wyższą kwotę finansowania, która pozwoli nam nie tylko na spłatę zobowiązań kredytowych i pożyczkowych ale również wobec kontrahentów, zobowiązania wymagalne. Mimo że otrzymaliśmy wyższą kwotę otrzymujemy niższy koszt obsługi o 450 tys. złotych.

Dodatkowo otrzymujemy 12 miesięcy karencji w spłacie rat kredytu. To w niezwykle trudnym czasie, w jakim znajdujemy się w stanie walki z epidemią, jest dla nas dodatkowym zastrzykiem pieniężnym, który pozwoli nam na utrzymanie płynności, stabilności. Chcemy być godnym partnerem dla naszych kontrahentów.

Poza tym rozwijamy się, mamy plany inwestycyjne, szereg inwestycji chcemy podejmować i nie chcemy aby pieniądze nam w tym przeszkodziły.

– wyjaśniła główna księgowa szpitala Anna Freus

W podpisaniu umów z bankiem udział wzięli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego: Beata Janusz-Kozłowska i Krzysztof Moczulski oraz szpitala: dyrektor Janusz Atłachowicz i główna księgowa Anna Freus a w imieniu Powiatu Wieluńskiego umowy poręczyli i podpisali: Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba, oraz Skarbnik Powiatu Sławomir Kaftan.

W wydarzeniu uczestniczył również Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik czynnie wspierający negocjacje warunków umów z bankiem.

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń