Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Biblioteka miejska ogłasza konkurs z okazji 40. rocznicy śmierci M. Kownackiej

24 kwietnia 2022 | Zapowiedzi

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zaprasza dzieci do udziału w organizowanym przez bibliotekę konkursie plastyczno-literackim.

Konkurs, z okazji 40. rocznicy śmierci Marii Kownackiej, p.t. „Bohaterowie utworów Marii Kownackiej oczami dziecka” skierowany jest do uczniów z klas I-IV szkół podstawowych z powiatu wieluńskiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie ilustracji wybranego bohatera z utworów Marii Kownackiej. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia tylko jednej pracy w formacie A4. Dowolna technika wykonania. Prace należy składać do 30 kwietnia w MiGBP w Wieluniu w Filii dla Dzieci.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości Marii Kownackiej, kształtowanie i rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni twórczej, inicjowanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie umiejętności manualnych i rozwijanie wrażliwości estetycznej. W konkursie oceniana będzie pomysłowość, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.

Termin dostarczenia prac, w formacie A4, jest do 30 kwietnia. Prace należy składać w MiGBP w Wieluniu w Filii dla Dzieci. Najlepsza praca zostanie nagrodzona i zaprezentowana na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki (tutaj) oraz w materiałach promocyjnych.

Nagrodą główną w konkursie jest rower ufundowany przez Firmę Zasada Bikes, osoby wyróżnione natomiast otrzymają nagrody książkowe. Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu – tutaj.

źródło: MiGBP w Wieluniu

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń