Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

XIX Turniej Szachowy „Pamięci Września” już 26 września

21 września 2021 | Zapowiedzi

W Wieluniu, w dniu 26 września, odbędzie się XIX Turniej Szachowy „Pamięci Września”. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 września.

Turniej rozgrywany będzie w dwóch grupach: A – od lat 10 (rocznik 2011) podzielona na 3 grupy nagrodowe w kategorii kobiet i mężczyzn oddzielnie: 10-12 lat; 13-15 lat oraz 16-18 + seniorzy. B – do lat 9 (oddzielnie puchary i nagrody dla dziewcząt i chłopców.

Możliwe, że w tej grupie będzie zrobionych 7 rund z tempem zapewniającym możliwość zdobycia piątej i czwartej kategorii szachowej.

Patronat:

 • Marek Kieler – Starosta Wieluński,
 • Krzysztof Owczarek – Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu,
 • Jerzy Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

1. Cele turnieju:

 • popularyzacja sportu szachowego,
 • integracja środowisk szachowych województwa łódzkiego oraz ościennych w stosunku
  do Wielunia ośrodków szachowych z innych województw,
 • umożliwienie podjęcia szachowej rywalizacji przez miłośników królewskiej gry.

2. Organizatorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Wieluńskie Towarzystwo Szachowe ,,MAT”,
 • UKS ,,Piątka Wieluń” , PMDKiS w Wieluniu
 • Instytucja wspomagająca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

3. Termin: 26 września 2021 r. (w godzinach 9.30 – 17.00)

4. Miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, ul. Traugutta 12

5. Warunki uczestnictwa: w turnieju mogą brać udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Wpisowe wynosi – 20 zł – dla dzieci i młodzieży szkolnej, – 30 zł-dla dorosłych. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają posiłek obiadowy (żurek z kiełbasą). Wpisowe pobierane będzie przed rozpoczęciem turnieju. Wpłata wpisowego jest warunkiem uczestnictwa w turnieju.
Uwaga! Zgłoszenie po terminie wyznaczonym w komunikacie skutkuje wzrostem wysokości wpisowego o 10 zł od osoby.

6. Zgłoszenia do turnieju: telefonicznie: sms pod nr 0-606657793 przyjmuje p. Waldemar Wolniaczyk – koordynator organizacji turnieju lub za pośrednictwem formularza zgłoszeń zamieszczonego na stronie:

e-mailem na adres: wwolniaczyk@gmail.com w terminie do 24 września do godz. 22:00.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. kategorię,
 3. ranking,
 4. datę urodzenia,
 5. reprezentowaną placówkę – klub lub miejscowość.

Organizator dopuszcza udział zawodników zapisanych w dniu rozpoczynania turnieju tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc od drugiej rundy.

7. System rozgrywek: szwajcarski, kojarzenie komputerowe, 9 rund, 15 min. na zawodnika.
Uwaga: organizator może zmienić tempo gry na 10’+5”

8. Sędzia główny: Rafał Kowalczyk

9. Grupy turniejowe:

 • gr. A – open – z wyodrębnieniem trzech męskich i trzech żeńskich grup nagrodowych
 • gr. B – młodych talentów do lat 9 (rocznik 2012 i młodsi) – z podziałem na dwie grupy nagrodowe: dziewczynki i chłopców.

10. Zasady ustalania kolejności końcowej : wg kryteriów -liczba zdobytych punktów, Buch.- śr. Buch.-poszerzony, progres, liczba zwycięstw.

11. Nagrody w turnieju:

 • Grupa „A open” – nagrody finansowe: I miejsce – 200 zł , II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł, dla najlepszej kobiety – 100 zł; puchary i nagrody rzeczowe dla trzech zawodników w każdej grupie nagrodowej oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.
 • Grupy nagrodowe:
  C-12 juniorzy – do lat 12; C-15 juniorzy – lat 13-15; M – juniorzy lat 16-18 + seniorzy;
  D-12 juniorki – do lat 12; D-15 juniorki – lat: 13-15; K – juniorki lat: 16-18 + seniorki.
 • Grupa „B młodych talentów” – dwie grupy nagrodowe – dziewczęta( D-9) i chłopcy (C-9),
  w każdej nagrody rzeczowe i puchary (statuetki) dla trzech najlepszych oraz dyplomy dla wszystkich.

12. Uwaga porządkowa: za ubezpieczenie, przyjazd, odjazd i pobyt na turnieju
dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie i rodzice.
Zawodnicy pełnoletni robią to we własnym zakresie.

13. Regulamin gry: zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
Uwaga: Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 10 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia sesji, przegrywa partię.

14. Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć i filmów). Materiały tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności. Publikujący zobligowany jest do podpisania źródła ich pochodzenia.
W związku z panującym zagrożeniem pandemią koronawirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa właściwego ds. Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.

15. Strona internetowa turnieju:

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu!

Harmonogram organizacji turnieju:

24.09.2021 r. – do godz. 22.00 – przyjmowanie zgłoszeń,

26.09.2021 r. – do godz. 9.40 – potwierdzenie obecności,

 • Godz. 10.00 – I runda,
 • Godz. 12.45 – 13.15 (13.30) – przerwa na posiłek,
 • Godz. 16.15 (16.30) – zakończenie turnieju.

Wszystkie szczegóły oraz harmonogram organizacji turnieju znajdują się w naszej galerii.

źródło: Organizatorzy

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń