Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Konwencja wyborcza Obywatelskiego Wielunia. Elżbieta Urbańska-Golec kandydatem na burmistrza

21 marca 2024 | Wydarzenia

W piątek, 8 marca, mieszkańcy Wielunia zgromadzili się w sali widowiskowej Wieluńskiego Domu Kultury na konwencji wyborczej organizowanej przez Obywatelski Wieluń.

To właśnie na tej konwencji została oficjalnie przedstawiona jedyna kobieta wśród kandydatów ugrupowania na fotel burmistrza – Elżbieta Urbańska-Golec, obecna dyrektorka Zespołu Szkół nr 1. Obywatelski Wieluń stawia na motto „ZasługujeMY na więcej!” i „TAK, możemy!”, wyrażając w ten sposób postawę determinacji i gotowości do działania na rzecz rozwoju miasta.

Elżbieta Urbańska-Golec, jako kandydatka na burmistrza, została wskazana ze względu na swoje doświadczenie w prężnym zarządzaniu placówką oświatową oraz zrealizowane projekty wspierające rozwój edukacji i umiejętności uczniów. Jednym z ważniejszych osiągnięć kandydatki jest pozyskanie dofinansowania, na właśnie budowane Branżowe Centrum Umiejętności, na niebagatelną kwotę bo aż 11 mln zł. (pisaliśmy o tym wcześniej: tutaj).

Godziny rozmów, godziny analiz, ale też słuchania ludzi, którzy mówili: tak, to jest piękne, wspaniałe miasto ale czegoś nam w nim zawsze brakuje, sprawiły, że zdecydowałam się zostać kandydatką na burmistrza Wielunia. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę tylko mówić ale chcę mieć wpływ na rzeczywistość swoją pracą, swoją odpowiedzialnością, swoim zaangażowaniem, po prostu pracować na rzecz pięknych mieszkańców, mądrych, dobry, bardzo kreatywnych ludzi ale również na rzecz naszego rozwoju.

Jestem strasznie dumna z tego, że mam tak zdolną ekipę. Kochani kłaniam wam się w pas bo jesteście naprawdę świetnymi kandydatkami i kandydatami na radnych miejskich i tak naprawdę wierzę, że to co macie w sercach, a nie bez powodu mamy takie oto serduszko, to przekażemy wszystko naszym mieszkańcom.[…]

Zasługujemy na to, żeby po pracy móc pójść na basen, zasługujemy na to, żeby nasze dzieciaki mogły ćwiczyć w dobrych warunkach, zasługujemy żeby nasze dzieciaki mogły kształcić w szkołach, w których będą przygotowywały się do innowacyjnych zmian w przyszłości, zasługujemy  także na to aby mieszkańcy, młodzi szczególnie, ci którzy albo nie chcą albo nie mogą kupić sobie mieszkania na hipotekę, mieli możliwość dostępu do zasobów komunalnych.

Zasługujemy na to, żeby to miasto było zielone, piękne. Nie chcemy wycinać drzew tylko chcemy je sadzić. Kochani to miasto jest miastem, które jest bliskie każdemu z nas, to miasto tak naprawdę zasługuje na to by było też liderem w okolicznych samorządach, żeby było prawdziwą stolicą regionu. To miasto zasługuje na to, żebyśmy byli tutaj wszyscy szczęśliwi, bezpieczni i byśmy mogli dzielić się tak naprawdę tym sercem.[…]

Chciałabym bardzo, żebyśmy zmienili nasze myślenie z „nie, nie da się, to jest niepotrzebne” na „tak, możemy, tak, powinniśmy to zrobić, tak chcemy to zrobić, tak jesteśmy gotowi na to, żeby zmienić świat”. Kochani nie stoi za nami żadna partia, nie jesteśmy żadną ukrytą opcją, nie jesteśmy również ludźmi, którzy wyrośli jakby znikąd, jesteśmy tak naprawdę grupą, która od wielu lat po prostu pracuje na rzecz tego miasta i bardzo, bardzo kochamy to.

– mówiła kandydatka na stanowisko burmistrza Elżbieta Urbańska-Golec

Zbigniew Rybczyński, jedna z kluczowych postaci KWW OW, przypomniał początki powstania Obywatelskiego Wielunia, które sięgały kilku lat wstecz, kiedy to ugrupowanie aktywnie angażowało się w różnorodne inicjatywy, takie jak m.in. wniosek do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Dzięki szeroko zakrojonej akcji zbierania podpisów udało się pozyskać dofinansowanie na doświetlenie przejść dla pieszych, co stanowiło tylko jeden z wielu projektów podejmowanych przez ruch.

W ramach swojego programu, komitet przedstawił szeroki zakres tematyczny, obejmujący m.in. zdobywanie dotacji na ambitne cele, rozwój infrastruktury sportowej i drogowej, edukacyjnej oraz wspieranie inicjatyw społecznych. Jednym z kluczowych założeń programowych Obywatelskiego Wielunia jest zmiana stylu zarządzania miastem poprzez szersze włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne. Pośród głównych założeń programowych znajduje się także budowa tanich mieszkań, rozwój bazy sportowej z budową nowego basenu, promowanie zrównoważonej mobilności oraz rozwój terenów zielonych.

Podczas konwencji zostały przedstawione bloki tematyczne, w ramach których omówiono najważniejsze obszary, takie jak biznes i praca, aktywne społeczeństwo, przestrzeń publiczna czy zrównoważona mobilność. Nie zabrakło także inicjatyw społecznych, bezpieczeństwa, środowiska, a także dziedzictwa, turystyki i promocja Wielunia.

Propozycje programowe KWW OW:

Dobre miejsce do życia:

 • Mieszkania czynszowe,
 • Projekt basenu „uszyty” na miarę Wielunia,
 • Duża strefa relaksu w centrum miasta,
 • Obiekty sportowo-rekreacyjne,
 • Klub malucha.

Biznes/praca:

 • Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy,
 • Tereny pod działalność przemysłową,
 • Aktywna promocja lokalnego biznesu,
 • Inkubator małych przedsiębiorców,
 • Współpraca z Łódzką Strefą Ekonomiczną.

Aktywne społeczeństwo:

 • Centrum aktywności społecznej,
 • Nowe otwarcie we współpracy z NGO,
 • Wieluński budżet obywatelski,
 • Reaktywacja Młodzieżowej Rady Miejskiej,
 • Nowa formuła konsultacji społecznych.

Przestrzeń publiczna:

 • Tereny zielone,
 • Ład przestrzenny,
 • Standardy urbanistyczne,
 • Powstrzymanie „betonozie”,
 • Infrastruktura bez barier.

Zrównoważona mobilność:

 • Remonty i przebudowy dróg,
 • Sieć ścieżek rowerowych,
 • Usprawnienia komunikacji gminnej,
 • Wsparcie dla projektów kolejowych,
 • Promowanie eko środków transportu.

Inicjatywy prospołeczne:

 • Karta wielunianina,
 • Opracowanie polityki senioralnej,
 • Dom Seniora dziennego pobytu w Rudzie,
 • Gminne programy zdrowotne,
 • Świetlica socjoterapeutyczna.

Bezpieczeństwo:

 • Program modernizacji przejść dla pieszych,
 • Doświetlanie ulic, parków, skwerów,
 • Więcej pieszych patroli,
 • Ciągi pieszo-rowerowe do miasta,
 • Efektywny monitoring miejski.

Środowisko:

 • Miejski program wymiany „kopciuchów”,
 • Budynki komunalne efektywne energetycznie,
 • Zbiornik retencyjny Kurów,
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • Zielono-niebieska infrastruktura.

Dziedzictwo/turystyka/promocja Wielunia:

 • Nowa strategia wizerunkowa Wielunia,
 • Rola stolicy ziemi wieluńskiej,
 • Zrewitalizowane „Gruby” marką Wielunia,
 • Wycieczkowe trasy rowerowe,
 • Szlak wieluńskiego przemysłu.

Edukacja/kultura:

 • Robotyka dla każdego,
 • Edukacyjne partnerstwo,
 • Dni Wielunia w odświeżonej formule,
 • Otwarcie instytucji kultury na młodzież,
 • Kino plenerowe na osiedlach.

Obywatelski Wieluń chce powołać komórkę, która nie tylko zajmie się pisaniem wniosków o dotacje na swoje programy ale też wspomoże w pisaniu wniosków m. in. organizacje pozarządowe. OW chce zintensyfikować współpracę magistratu z organizacjami, chce zapewnić realne wsparcie ratusza również dla klubów sportowych, chce aby mieszkańcy mieli narzędzia wpływania na swoje otoczenie a tym samym chce zwiększyć ich aktywność.

Obywatelski Wieluń dąży do tego aby ponownie działa Młodzieżowa Rada Miejska, która kiedyś odgrywała swoją istotną rolę. Chodzi o to aby młodzi ludzie mogli również mieć wpływ na pozytywne zmiany w mieście, aby samorządowcy mogli też wsłuchiwać się lepiej w głos młodzieży. To tylko niektóre, z założeń programowych przedstawionych podczas konwencji Obywatelskiego Wielunia.

Konferencja zakończyła się przedstawieniem listy kandydatów KWW Obywatelskiego Wielunia do Rady Miejskiej, krótką ich prezentacją oraz koncertem charyzmatycznego Gentle Jazz Trio & Ewa Nawrot, który dodatkowo uatrakcyjnił konwencję, nadając jej bardziej kulturalny wymiar.

Kandydaci do Rady Miejskiej KWW OW:

Okręg nr 1:

 1. Krzysztof Husar,
 2. Krzysztof Gagatek,
 3. Edyta Majchrowska,
 4. Mikołaj Mielczarek,
 5. Anna Łuczak,
 6. Sylwia Kij,
 7. Arkadiusz Gęsiak,
 8. Barbara Ciężka,
 9. Wojciech Werbicki.

Okręg nr 2:

 1. Zbigniew Rybczyński,
 2. Marek Mikuś,
 3. Aneta Strugacz,
 4. Marek Patyk,
 5. Joanna Kozłowska,
 6. Lidia Ostrowska,
 7. Marek Mikulski,
 8. Monika Przybylska,
 9. Waldemar Kluska.

Okręg nr 3:

 1. Jarosław Stępień,
 2. Edyta Wnuk,
 3. Andrzej Torchała,
 4. Justyna Koper,
 5. Hubert Gońda,
 6. Izabela Rybczyńska,
 7. Krzysztof Płuska,
 8. Angelika Chałupka,
 9. Krzysztof Wróbel.
Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń