Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Spotkanie opłatkowe wieluńskich pszczelarzy

20 grudnia 2022 | Wydarzenia

Wigilia zorganizowana 16 grudnia 2022 roku przez Zarząd Powiatowego Koła Pszczelarzy (zarząd wybrany w 2022 roku) w Wieluniu zgromadziła wszystkich członków koła a jest ich 78.

W ich posiadaniu jest 2300 rodzin pszczelich. Pszczelarze spotkali się w gościnnych murach warsztatów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Spotkaniu przewodniczył prezes Jan Sobczak, jednocześnie członek władz polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie.

Przed połamaniem się opłatkiem prezes przypomniał daty istotne dla wieluńskiego pszczelarstwa: rok 1922 – zatwierdzenie statutu i drugą – rok 1926 kiedy pojawiły się oficjalne zapisy nazwisk i profesji ludzi zajmujących się pszczelarstwem, podał także komunikaty o nowych rozwiązaniach prawnych dotyczących pszczelarzy.

Życzę wam wszystkim i waszym pszczołom zdrowia, dobrych rozwiązań prawnych, odmłodzenia koła, smacznych miodów. Pamiętajcie, ze Koło wieluńskie jest kołem otwartym. Jego członkiem może stać się każdy, który poczuje, że prowadzenie pasieki to jego powołanie a jest to ciężka praca.

Dziś naszymi członkami są lekarze, mechanicy, emerytowani nauczyciele, sadownicy, wszyscy, którzy zapadli na pszczelarstwo – chorobę, której nie da się wyleczyć. Mamy przecież już ponad 90 lat.

– mówił prezes Jan Sobczak składając obecnym życzenia

Z historii wieluńskiego pszczelarstwa

Z inicjatywą powołania w Wieluniu i powiecie wieluńskim organizacji zrzeszającej pszczelarzy, mającej na celu zaopatrywanie pszczelarzy w sprzęt pszczelarski i sprzedaż produktów pszczelich, wystąpił 11 VII 1919 roku Michał Panaszek z Mokrska.

Do powołania Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego doszło jednak 15 XI 1921 roku, a inicjatorami byli G.M. Szulc – inspektor szkolny w Wieluniu, Franciszek Olek ze wsi Jeziorko, gm. Dzietrzkowice, Ignacy Kieszkowski, Franciszek Kieszkowski i Franciszek Ender z Wielunia.

Celem Towarzystwa było popieranie rozwoju pszczelnictwa w powiecie, zakładanie i prowadzenie pasiek wzorowych i stacji doświadczalnych oraz popieranie uprawy drzew i innych roślin nektarodajnych. Towarzystwo weszło w skład Naczelnego Związku Towarzystw Pszczelich RP.

Statut Powiatowego Towarzystwa Pszczelniczego zatwierdził Urząd Wojewódzki w Łodzi w 1922 roku. Po II wojnie światowej pszczelarze z Wielunia i powiatu wieluńskiego byli skupieni na zasadzie dobrowolności w Zrzeszeniu Pszczelarzy rozwiązanym w 1947 roku.

W marcu 1957 roku reaktywowano Powiatowe Koło Polskiego Związku Pszczelarskiego na czele z Ludwikiem Wójciakiem, z czasem powstały koła rejonowe i gminne. W poszczególnych latach Rejonowe Koło Pszczelarzy w Wieluniu liczyło 10 członków (133 rodziny pszczele), w 1975 r. – 15 członków (249 rodzin pszczelich), w 1980 r. – 61 członków (837 rodzin pszczelich), w 1985 r. – 131 członków (1402 rodziny pszczele), w 1990 r. – 66 członków (634 rodziny pszczele), w 1995 r. – 18 członków (441 rodzin pszczelich), w 2000 r. – 27 członków (673 rodziny pszczele), w 2005 r. – 57 członków (1271 rodzin pszczelich).

W 1984 r. prezesem Koła podległego organizacyjnie wojewódzkiemu Zarządowi PZP w Sieradzu był Henryk Mikołajczyk z Dąbrowy, wiceprezesem Tadeusz Olejnik, sekretarzem Jan Czapnik, sekretarzem Stanisław Grajoszek, członkami Bolesław Kochalski i Józef Nowakowski. (…)

W okresie powojennym do znaczniejszych wieluńskich pszczelarzy należeli: Jan Czapnik, Szczepan Dłubek, Sylwester Sieczko, Kazimierz Żmuda, Marian Wdówik, Bolesław Kochalski, Henryk Mikołajczyk, Ireneusz Starczyk, Stanisław Grajoszek.

– Tadeusz Olejnik, Polski Związek Pszczelarski w: „Leksykon Miasta Wielunia”, 2007, s. 230

O tradycjach wieluńskiego pszczelarstwa przypomniano w ostatnim czasie w projekcie obywatelskim „Pszczoły i miód Made in Wieluń” Karola Tomczyka z Fundacji „Made in Wieluń”. Celem projektu jest „zwiększenie świadomości na temat roli pszczół w środowisku naturalnym, znaczenia miodu w życiu człowieka oraz promocja pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich, stanowiącej gwarancję zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a skutkami działalności człowieka”.

Według zamierzeń inicjatorów projekt „Pszczoły i miód Made in Wieluń” ma również ukazać długie i bogate tradycje ziemi wieluńskiej dotyczące hodowli pszczół, które powoli odchodzą już w przeszłość, ponadto przypomnieć prawdę, że pierwsze były pszczoły, potem bartnicy i miód na stołach.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń