Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Społeczność

Reklama

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Jubileusz 10-lecia istnienia Czarnożylskiej Orkiestry Dętej

17 listopada 2021 | Wydarzenia

W dniu 13 listopada Czarnożylska Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnożyłach obchodziła Jubileusz 10-lecia swojego istnienia.

Uroczysty koncert z okazji Jubileuszu swoją obecnością zaszczyciły władze gminy, przedstawiciele duchowieństwa, kapelmistrzowie oraz obecni i byli członkowie orkiestry wraz ze swoimi rodzinami.

Początek działalności funkcjonujących przy ośrodku kultury orkiestr dętych na terenie Gminy Czarnożyły sięga końca lat 80-tych i były one prowadzone pod batutą kapelmistrza Mariana Gnycha oraz Wojciecha Jankowskiego aż do roku 2000. Reaktywacja Czarnożylskiej Orkiestry Dętej nastąpiła w roku 2011 z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy Czarnożyły – Tomasza Luboińskiego, który prowadzenie orkiestry powierzył Konradowi Grygowskiemu.

Młody, energiczny pełen pomysłów kapelmistrz na bazie instrumentów ośrodka kultury stworzył zespół, który gromadził liczną grupę młodych adeptów gry na dęciakach. Orkiestra dęta pod batutą Konrada Grygowskiego uczestniczyła w licznych uroczystościach gminnych i kościelnych na terenie gminy do końca roku 2016. Ze środków zewnętrznych oraz ośrodka kultury orkiestra została doposażona w perkusję, nagłośnienie, nowe instrumenty oraz pulpity.

Kapelmistrz zrezygnował ze współpracy z ośrodkiem kultury i należało zaangażować nowego instruktora. Trudnego zadania podjęła się p. Irena Siorek, która prowadzi orkiestrę do dnia dzisiejszego. Działania nowego kapelmistrza skupiły się na kontynuowaniu funkcjonowania dęciaków na dotychczasowej bazie osobowej oraz angażowania nowych członków.

Ponadto prowadzono bieżące remonty i doposażenie instrumentów. Pod batutą p. Ireny Siorek Czarnożylska Orkiestra Dęta uczestniczyła w licznych warsztatach, przeglądach, koncertach i wydarzeniach lokalnych oraz na terenie całego kraju.

– czytamy o orkiestrze na stronie Gminy Czarnożyły

Podczas uroczystości występy orkiestry przeplatane były wizualno-słowną prezentacją poszczególnych okresów funkcjonowania zespołu. Jubileusz był także doskonałą okazją do wręczenia pamiątkowych medali wyróżnionym osobom, które były członkami orkiestry oraz z nią współpracowali.

Podczas uroczystości orkiestra zaprezentowała kilkanaście utworów nagrodzonych przez publiczność gromkimi brawami oraz przedstawiła fotograficzne wspomnienia z występów, przeglądów i uroczystości. Kapelmistrz orkiestry p. Irena Siorek z rąk Wójta Gminy Czarnożyły Andrzeja Modrzejewskiego i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach otrzymała list gratulacyjny, kwiaty oraz słodki upominek a członkowie zespołu – jubileuszowe medale.

Świetną informację dodatkowo przekazał Wójt Gminy, mianowicie Sejmik Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury przyznał orkiestrze nagrodę pieniężną w wysokości 6 tys. zł.. Uwieńczeniem jubileuszowej uroczystości był pyszny, okolicznościowy tort przygotowany przez ośrodek kultury.

źródło: Gmina Czarnożyły

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń