Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Absolutoria dla Zarządu Powiatu i Burmistrza Wielunia. Podziękowania dla posła Pawła Rychlika

10 lipca 2021 | Wydarzenia

W dniu 28 czerwca odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Wieluniu, podczas której Zarząd Powiatu Wieluńskiego uzyskał absolutorium.

Podczas sesji nastąpiło podsumowanie zakończenia roku budżetowego 2020, który był pełen udanych przedsięwzięć. Pomimo wielu inwestycji przy pomocy samorządów gminnych udało się wykonać budżet na poziomie 99,37 %.

Dochody powiatu przewyższyły mądrze zagospodarowane wydatki dzięki czemu budżet powiatu za rok 2020 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 3 285 532, 15 zł. Podczas głosowania w sprawie udzielenia absolutorium na 18 radnych 17 głosowało za absolutorium a 1 radny wstrzymał się od głosu.

Podczas poniedziałkowej sesji nastąpiło także podziękowanie dla Posła na Sejm RP Pawła Rychlika za współpracę z Zarządem Powiatu Wieluńskiego oraz za nieocenione wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań na inwestycje drogowe, które pozwalają zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Jednym z nich było dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 4536 Rychłocice – Gabrielów. Jego całkowita wartość wynosi 38 439 141 zł. a kwota dofinansowania to 80% całej wartości zadania czyli aż 30 mln. zł. o czym pisaliśmy – tutaj.

W środę. 7 lipca, z kolei odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Wieluniu, podczas której Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa uzyskał absolutorium za rok budżetowy 2020, pomimo że komisja rewizyjna sformułowała wniosek o jego nieudzielenie.

Podczas głosowania w sprawie udzielenia absolutorium na 20 radnych 11 głosowało za absolutorium, 4 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu a jeden z obecnych na sesji radnych nie oddał głosu. Sesja była także okazją do wyrażenia głosu sprzeciwu przez mieszkańca Wielunia Kamila Dudka przeciw odrzuceniu kandydatury prezydenta Niemiec do tytułu honorowego obywatela Wielunia.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń