Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Umowy na dotacje dla samorządów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisane

23 czerwca 2021 | Wydarzenia

We wtorek, 22 czerwca, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Umowy na poprawę infrastruktury drogowej zostały zawarte pomiędzy Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim a przedstawicielami Powiatu Wieluńskiego: Starostą Wieluńskim Markiem Kielerem i Wicestarostą Wieluńskim Krzysztofem Dziubą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sławomira Kaftana, a także wójtami gmin: Czarnożyły, Mokrsko, Skomlin, Wierzchlas i Lututów.

W ramach wtorkowych porozumień dofinansowaniem zostaną objęte 22 kilometry dróg na łączną wartość inwestycji ponad 46 mln zł. Największe dofinansowanie, w wysokości 30 mln zł., otrzymał Powiat Wieluński na przebudowę drogi Rychłocice – Gabrielów. Jest to dotacja na najwyższą kwotę jaką do tej pory przyznano w ramach Programu w województwie łódzkim.

Samorządy Powiatu Wieluńskiego uzyskały wsparcie finansowe na realizację inwestycji:

  1. Powiat Wieluński otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 4536 Rychłocice – Gabrielów, którego całkowita wartość wynosi 38 439 141 zł. a kwota dofinansowania to 80% całej wartości zadania czyli 30 mln. zł.,
  2. Gmina Czarnożyły otrzymała dofinansowanie na remont drogi gminnej nr 117454E Czarnożyły – Kąty, którego całkowita wartość wynosi 1 199 454 zł. a kwota dofinansowania to 80% całej wartości zadania czyli 959 563  zł.,
  3. Gmina Mokrsko otrzymała dofinansowanie na remont drogi gminnej nr 117059E w miejscowościach Słupsko i Mątewki, którego całkowita wartość wynosi 4 001 812 zł. a kwota dofinansowania to 70% całej wartości zadania czyli 2 799 546 zł.,
  4. Gmina Skomlin otrzymała dofinansowanie na remont/odnowę drogi powiatowej nr 4511E Skomlin – Wróblew, którego całkowita wartość wynosi 1 199 110,00 zł. a kwota dofinansowania to 80% całej wartości zadania czyli 959 288 zł.,
  5. Gmina Wierzchlas otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Wierzchlas – ul. Piechowska, którego całkowita wartość wynosi 683 043,56 zł. a kwota dofinansowania to 70% całej wartości zadania czyli 478 130 zł..

Podczas spotkania najpierw zabrał głos Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński podkreślając, że nowoczesna infrastruktura drogowa to przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców regionu. Wojewoda dodał, że ma nadzieję iż niedługo takie spotkanie odbędzie się podczas oddawania kolejnych kilometrów nowych, równych i przede wszystkim bezpiecznych dróg.

Następnie w swojej wypowiedzi Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler podziękował wojewodzie za przyznane dofinansowanie zaznaczając, jak ważna jest tutaj rola gmin Osjaków i Konopnica, które będą partycypować po stronie powiatu w kosztach zadania.

Ze względu na pełnione obowiązki Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu. W jego imieniu głos zabrał Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba dziękując samorządom za składanie dobrych wniosków i tym samym korzystanie z rządowych programów przyznających dotacje.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń