Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Aleksandra Krzemińska zwycięzcą w konkursie „Poznaj swoje prawa pracy” w ZS nr 2 w Wieluniu

15 czerwca 2021 | Wydarzenia

Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował szkolny konkurs „Poznaj swoje prawa pracy”.

Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu biorący udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań z zakresu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy związanych z przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Jak czytamy w projekcie: dolegliwości mięśniowo – szkieletowe są najbardziej rozpowszechnionym problemem zdrowotnym związanym z pracą w Europie.

Nadmierne i długotrwałe obciążenie układu ruchu związane z pracą zawodową mogą być przyczyną urazów, jak również dolegliwości i chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Największe znaczenie wśród czynników, które na to wpływają, mają: pozycja ciała przyjmowana podczas wykonywania czynności przy pracy, siła wymagana do wykonania danej czynności (np. dźwigania ciężarów, w tym ciężkich narzędzi, przemieszczania materiałów, montażu małych elementów).

Nie bez znaczenia jest czas utrzymywania pozycji i wywierania siły podczas wykonywania czynności, częstość powtórzeń czynności podczas pracy (sytuacja wykonywania tzw. pracy powtarzalnej). Inne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego występuje na skutek wykonywania prac w pozycji siedzącej a innego typu w pozycji stojącej. Inne obciążenie powodują prace powtarzalne a inne prace wymagające stałego utrzymywania pozycji ciała.

Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, z inspektorem pracy Krzysztofem Barańskim, zaprezentowaliśmy dzisiaj nasz projekt „Dźwigaj i śmigaj”. To już nasz trzeci projekt edukacyjno-, dydaktyczno-wychowawczy, który realizujemy.

Chcieliśmy tutaj zwrócić szczególną uwagę na przeciążenie układu mięśniowo szkieletowego. Dlatego też zrobiliśmy projekt, zaangażowaliśmy operatora maszyn skrawających, obliczyliśmy wydatki energetyczne metodami OWAS i Lehmanna.

– mówiła koordynator projektu Agata Stefaniak, nauczyciel BHP w ZS nr 2

Szkolny konkurs „Poznaj swoje prawa pracy” odbył się 10 czerwca za pomocą testu on-line, składającego się z 40 pytań i odpowiedzi jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, w tym 10 pytań miało podwyższony poziom trudności. Poprzedziła go prezentacja multimedialna projektu „Dźwigaj i śmigaj…” przygotowana przez uczniów klasy 2TM.

Uczestniczymy w projekcie „Dźwigaj i śmigaj, w którym mówimy głównie o problemach młodych ludzi, którzy często spędzają czas przed komputerami czy przed monitorami różnych maszyn w dziwnych pozycjach. Nie można wysiedzieć ileś godzin z rzędu w jednej pozycji, staje się to niewygodne i można mieć przez to w dalszych latach problemy z kręgosłupem czy kończynami.

Prezentację na wydarzenie przygotowaliśmy my, głównie z tego względu, że sami często zmagamy się z takimi problemami. Przez co wiemy na co szczególnie zwrócić uwagę, o czym warto jest powiedzieć i o czym warto też przestrzec młodszych kolegów, którzy będą korzystać z takich samych narzędzi pracy jak my.

Dalej rozwijając się będziemy promować zmaganie się z takimi problemami aby ich było jak najmniej, aby nasi koledzy mieli jak najmniej problemów w przyszłości. Teraz natomiast będziemy pisać konkurs z wiedzy związanej z tą tematyką i miejmy nadzieję, że nam dobrze pójdzie i dobrze wypadniemy.

– mówił Michał Prukacz, uczeń klasy 2 Technik Mechatronik

Celem trwającego dwa tygodnie projektu było rozwijanie wiedzy dotyczącej poprawy warunków pracy z zakresu BHP:

  • nawiązanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym (szkolnym) w celu wytworzenia bliskich więzi,
  • kształtowanie postawy samokształcenia i właściwej organizacji, zdobywania nowej wiedzy,
  • rozbudzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego (szkolnego),
  • kształcenie umiejętności pracy w zespole i z nauczycielem,
  • przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat poprawy warunków pracy,
  • doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji,
  • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia,
  • wykorzystywanie podstawowych narzędzi oraz programów informatycznych,
  • rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.

Właśnie jesteśmy na konkursie wiedzy BHP w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Wcześniej mieliśmy tutaj przygotowaną przez uczniów fajną prezentację na temat dźwigania i problemów z tym związanych. Dodajmy, że problemy układów mięśniowo – szkieletowych są od zawsze i będą bo wyeliminowanie tych problemów jest dosyć trudne.

Mimo tego, że pracodawcy bardzo często inwestują w poprawę warunków pracy dla pracowników: kupują nowocześniejszy sprzęt, który zmniejsza tę problematykę. Także praca w biurze, lepsze stanowiska pracy, fajniejsze krzesła, lepsze biurka a i tak problem układu mięśniowo – szkieletowego występuje.

Jest to problematyka, która zawsze będzie występować. Tak na prawdę od dziecka musimy dbać o kręgosłup bo jest on jednym z najważniejszych układów, zdrowia nie da się kupić, musimy o to cały czas dbać. Kręgosłup mamy tylko jeden na całe życie.

To już uczniowie, na etapie szkoły, czy później pracownicy tak na prawdę powinni o tym myśleć w jaki sposób dźwigać, w jaki sposób podnosić i dbać o swoje zdrowie, także ćwicząc i robiąc różne rzeczy także i poza pracą, bo jeśli w pracy dużo siedzimy to aktywność fizyczną róbmy poza pracą aby ona nam później pomagała i ułatwiała w życiu codziennym.

Bardzo dobrze, że szkoła widzi ten problem, nauczyciele i dyrekcja. Bardzo nas to cieszy i zapraszamy wszystkich za rok, do Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu. Może za rok uda się zorganizować taki konkurs międzyszkolny. Teraz przez okres pandemii nie było łatwo.

Zapraszamy na stronę Państwowej Inspekcji Pracy gdzie jest bardzo dużo informacji w dziedzinie kultura bezpieczeństwa oraz o kampanii, która nadal trwa, odnośnie dźwigania. Państwowa Inspekcja Pracy z Lubelską Agencją do Spraw Bezpieczeństwa od 2020 do 2022 roku prowadzi taką kampanię odnośnie właśnie dźwigania. Fajnie więc udało się tutaj wpisać z tą inicjatywą szkoły.

– mówił Krzysztof Barański z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

W konkursie Aleksandra Krzemińska miała tyle samo punktów co Błażej Krysiak. Jednak o zajętych przez nich miejscach zadecydował stopień trudności pytań, tzn. Aleksandra odpowiedziała na wszystkie pytania o podwyższonym stopniu trudności – 10 szt.. Błażej Krysiak natomiast na jedno z takich pytań nie odpowiedział.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Krzemińska Aleksandra,
II miejsce – Krysiak Błażej,
III miejsce – Kazimierczak Emanuel.

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń