Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Remont wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Ożarowie

8 marca 2021 | Wydarzenia

Kościół w Ożarowie liczy sobie 90 lat. Jego budowę rozpoczęto w roku 1930. Rozpoczął ją ks. Józef Klarzak wg planu opracowanego w 1929 roku.

Plan przewidywał budowę kościoła trzynawowego, stylizowanego na gotyk i odpowiadającego marzeniom parafian, mającego pomieścić ok. 5 tys. wiernych.

Plan zmieniono w trakcie budowy. Zmniejszona została szerokość bryły kościoła, część fundamentów zasypano. Na części pozostawionej zbudowano jedną kaplicę. Dziś jest to kościół neogotycki, jednonawowy i jednowieżowy.

W roku 1931 mury kościoła osiągnęły wysokość 4m. Trudności finansowe zmusiły ks. Józefa Klarzaka, ówczesnego proboszcza, do napisania w 1932 roku listu do ludzi dobrej woli o wsparcie budowy kościoła w Ożarowie. Intensyfikacja prac nastąpiła jedna dopiero w 1938 roku.

Trudu budowy podjął się nowy proboszcz ks. Jan Szyca (1937). Do połowy grudnia 1938 roku zakończono budowę murów kościoła i do tej samej wysokości wyciągnięto mury wieży, w połowie przykryto blachą dach kościoła. Pozostałą część dachu pokryto wiosną 1939 roku.

Prace budowlane zostały wznowione w 1945 roku, tuż po zakończeniu okupacji niemieckiej. W latach 1945 – 1961 powstawały kolejne fragmenty wieży. Bardzo długo jednak wieża nie miała zadaszenia.

Dzisiaj wieża wymaga kapitalnego remontu. Remont, o którym zdecydowali parafianie i ks. proboszcz Sylwester Rasztar, rozpoczął się w lutym 2021 roku. W lutym 2021 roku wieżę otoczyły rusztowania.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń