Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Ogłoszono wyniki Budżetu Obywatelskiego. „Pszczoły i miód Made in Wieluń” na I miejscu w powiecie

22 października 2020 | Wydarzenia

W dniu 20 października Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił listę zwycięzców w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na plus”.

8 milionów złotych, które przeznaczył samorząd Województwa Łódzkiego na realizację tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego otrzyma 6 zadań wojewódzkich i 80 powiatowych. W tej edycji BO prawidłowo zagłosowało 55 tys. osób.

W powiecie wieluńskim, w puli wojewódzkiej, 1066 głosów otrzymało zadanie nr W20 – „Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń” z kwotą na realizację w wysokości 390 tys. zł. Niestety ta ilość głosów nie wystarczyła aby tak ważny dla bezpieczeństwa projekt zakwalifikował się do realizacji.

W puli powiatowej trzy zadania z naszego rejonu otrzymały wystarczającą liczbę głosów do realizacji w 2021 roku. Na pierwszym miejscu, z największą liczbą głosów bo aż 597 z puli powiatu wieluńskiego, uplasował się projekt nr EWI08 – „Pszczoły i miód Made in Wieluń”, pomysłu Karola Tomczyka, z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.

„Pszczoły i miód Made in Wieluń” to projekt edukacyjny, którego myślą przewodnią jest zwiększenie świadomości na temat roli pszczół w środowisku naturalnym, znaczenia miodu w życiu człowieka oraz promocja pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich, stanowiącej gwarancję zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a skutkami działalności człowieka. Projekt ma ukazać pszczelarską tradycję ziemi wieluńskiej, która stopniowo zanika.

Wynik głosowania fenomenalny. Widać, że temat projektu trafił do mieszkańców powiatu wieluńskiego. Dziękuję za każdy głos oddany „na pszczółki”. Jesteście KOCHANI!!!!

Dziękuję wszystkim, którzy wiedzą, jak ważne są pszczoły, wszystkim, którzy uwielbiają miodek – małe „co nie co”, wszystkim, dla których pszczelarstwo to metafizyka, pasja, wielopokoleniowa tradycja. Dziękuję. Dziękuję.

Dziękuję x 597 Dziękuję: PSZCZELARZOM z powiatu wieluńskiego, ich Rodzinom, Przyjaciołom, Sąsiadom, wszystkim, którzy oddali swój głos w tym trudnym czasie, w tym niełatwym głosowaniu. Dziękuję

– powiedział Karol Tomczyk, pomysłodawca projektu Pszczoły i miód Made in Wieluń

Z drugim wynikiem 276 głosów uplasowało się zadanie nr EWI03 – „Wieluński folklor”, złożone przez Stowarzyszenie Łączy nas Wieluń, z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.

„Wieluński folklor ” to projekt mający na celu edukację w zakresie kultury i folkloru ziemi wieluńskiej. Polega na przeprowadzeniu warsztatów promujących tematykę folkloru ziemi wieluńskiej. Ma na celu stworzenie warunków rozwoju społecznego w oparciu o tradycję, folklor, kulinarne dziedzictwo kulturowe. Wspólne, ponadpokoleniowe spotkania (dzieci, rodzice, dziadkowie – przy udziale kół gospodyń wiejskich) to powrót do tradycji głęboko osadzonej w historii.

Projekt sprzyja utrwaleniu przepisów kulinarnych, odtwarzaniu umiejętności, które z wolna stają się zapomnianą praktyką. Przekazywanie wiedzy i umiejętności, doświadczeń i tradycji folklorystycznych przez doświadczonych mieszkańców młodszym członkom społeczności lokalnej posiada wymiar sztafety międzypokoleniowej. Projekt odpowiada na podstawową potrzebę społeczną, jaką jest ciągłość kulturowa oraz współżycie społeczne.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Łączy nas Wieluń, już po raz drugi, będzie realizować projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2021.

Zadanie „Wieluński folklor” złożone przez Stowarzyszenie, znalazło się na liście zadań do realizacji zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Na zadanie oddanych zostało blisko 300 głosów poparcia dzięki czemu jest jednym z 80 zadań powiatowych realizowanych na terenie całego województwa.

Wszystkim, którzy oddali na nas głos bardzo dziękujemy za zaufanie. Mamy nadzieję, iż projekt na 2021 rok będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem jak projekt tegoroczny, gdzie podczas warsztatów w szkołach uczymy dzieci jak segregować odpady. Gratulujemy pozostałym zwycięzcom z naszego regionu i nie tylko.

Projekt „Wieluński folklor” ma na celu edukację w zakresie kultury i folkloru ziemi wieluńskiej. Wspólne ponadpokoleniowe spotkania to powrót do tradycji głęboko osadzonej w historii.

Projekt będzie sprzyjał utrwalaniu przepisów kulinarnych, umiejętności, doświadczeń i tradycji folklorystycznych przez doświadczonych mieszkańców młodszym członkom społeczności lokalnej.

– podziękowała Prezes Stowarzyszenia Joanna Skotnicka-Fiuk wraz z Członkiem Zarządu Radosławem Urbaniakiem

Ostatni projekt uzyskał 189 głosów. Jest nim zadanie nr EWI09 – „Rodzina w sieci” z kwotą na realizację w wysokości 40 tys. zł.:

„Rodzina w sieci” to cykl bezpłatnych warsztatów informacyjno-edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych od urządzeń mobilnych i Internetu oraz skutecznych metod wychowawczych. Warsztaty przeznaczone będą dla 200 rodziców i opiekunów – mieszkańców w obszarów wiejskich z powiatu wieluńskiego. Utworzonych zostanie 10 grup max. 20 osób każda.

Podsumowaniem warsztatów będzie wydarzenie: „Spotkanie rodzinne”. Będzie ono miało na celu integrację rodzin oraz pokazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu i będzie alternatywą nadużywania urządzeń mobilnych i Internetu. Projekt realizowany będzie od sierpnia do grudnia 2021 roku.

Celem tego projektu jest profilaktyka uzależnień behawioralnych przez uświadamianie oraz kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych, a także poznawanie skutecznych narzędzi umożliwiających zapobieganie uzależnieniom, niewłaściwym zachowaniom dziecka wynikającym z nadużywania urządzeń mobilnych i Internetu.

fot. do projektu „Pszczoły i miód Made in Wieluń” – Karol Tomczyk

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń