Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

OSP w Skrzynnie z projektem „Razem dla bezpieczeństwa”

5 marca 2023 | Służby

Europejski Korpus Solidarności to program Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym ludziom zaangażowanie się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach wolontariatu przynoszących korzyści społecznościom w całej Europie.

Program skierowany jest do młodzieży oraz firm, organizacji i instytucji działającym w sektorze solidarnościowym. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Jego nadrzędny cel polega na umożliwieniu organizacjom uzyskania dofinansowania projektów na rzecz społeczności i współpracy z młodymi ludźmi, którzy pragną zaangażować się w wolontariat w kraju i za granicą.

W styczniu Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynnie jako jedyna organizacja w powiecie wieluńskim pozyskała grant w wysokości ponad 30 tys. zł na zrealizowanie projektu „Razem dla bezpieczeństwa”. . Jest to projekt aktywizacji społecznej, którego celem jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa poprzez podniesienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie przez doposażenie i doszkolenie oraz zorganizowanie cykli spotkań edukacyjnych na rzecz edukacji społecznej.

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców przez działania profilaktyczne (praktyczne i teoretyczne) w tej tematyce. Projekt łączy się przez zaangażowanie społeczne młodych ludzi oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego społeczeństwa. Celem projektu jest zainteresowanie przede wszystkim dzieci i młodzieży tematyką ochotniczych straży pożarnych, bezpieczeństwa, współpracy między sobą, postawy społecznej i niesienia pomocy innym.

Projekt realizowany jest z myślą kontynuacji działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie, aby następne pokolenia kultywowały dzieło przodków. Wewnętrzne szkolenia druhów otwarte są dla wszystkich chętnych będę obejmował przede wszystkim szkolenia teoretyczne jaki praktyczne z zakresu pożarnictwa, bezpieczeństwa pomocy innym.

W ramach dofinansowania druhowie przejdą szereg szkoleń praktycznych co zapewni im odpowiednie wyszkolenie przydatne w czasie akcji. Zakupiony zostanie sprzęt pożarniczy i ratunkowe. Bardzo ważnym elementem projektu jest aspekt społeczny i edukacyjny, ponieważ zostanie zorganizowany cykl szkoleń dla szerszego grona odbiorców.

Pierwsze takie spotkania miały miejsce 14 i 16 lutego. Kolejno w Szkole Podstawowej w Skrzynnie i w strażnicy OSP Skrzynno zostały zorganizowane warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ogólnego i zasad udzielania pierwszej pomocy. Jak zaznaczyli uczestnicy spotkań w ankiecie po warsztatach, spotkanie przeprowadzono na bardzo włoskim poziomie merytorycznym z korzyścią dla jego uczestników. Była to pierwsza z wielu inicjatyw edukacyjnych.

W lutym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie przeprowadzili aż dwa szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Pierwsze, w dniu 14 lutego, skierowane było do uczniów klas VI – VIII w szkole Podstawowej w Skrzynnie. Szkolenie w dniu 16 lutego odbyło się w ich strażnicy i było adresowane do wszystkich zainteresowanych osób.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Razem dla bezpieczeństwa” realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skrzynnie, które sfinansowano ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

źródło: Piotrek Pawlak/OSP Skrzynno

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń