Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

OSP w Skrzynnie z dotacją z Narodowego Instytutu Wolności

24 listopada 2021 | Służby

Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzynnie, jako jedna z dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie Ostrówek, włączona jest w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.

OSP w Skrzynnie z cała pewnością jest jedną z najbardziej zaangażowanych straży z terenu tej gminy. Tylko w 2020 r. druhowie brali udział w 48 akcjach, które obejmowały takie zdarzenia jak: gaszenie pożarów, usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych oraz udzielanie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Na tym terenie pod swoja opieką mają Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie, w którym druhowie często muszą podejmować interwencje.

Jednostka ta położona jest pomiędzy drogą wojewódzką 481, a drogą krajową 45, niedaleko tez przepływa rzeka Pyszna. Poza działaniami bezpośrednio związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa podejmuje szereg inicjatyw proobywatelskich i społecznych. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynnie dwa razy z własnej inicjatywy pozyskali maseczki, które rozdawali wśród mieszkańców Skrzynna, Bolkowa, Rudlic, Dębca, Kuźnicy i Jackowskiego.

Jednostka OSP w Skrzynnie włączyła się również w ogólnopolską akcje promocji szczepień, m.in. rozdawała materiały promujące szczepienia. Straż czynnie włącza się w życie lokalnej społeczności, a jednym z celów jaki im przyświeca jest zaszczepienie wśród młodzieży chęci niesienia pomocy innym. Od 2019 r. przy stowarzyszeniu funkcjonuje młodzieżowa drużyna pożarnicza, której oprócz zagadnień związanych z bezpieczeństwem będą wpajane są wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Druhowie ze Skrzynna aktywnie współpracują z miejscową szkoła podstawowa, czego wspólnym wysiłkiem było powstanie w latach poprzednich wiejskiego placu zabaw, który dodatkowo chcą rozbudować i wybudować siłownie napowietrzne połączoną z wiatą. Dzięki darowiźnie firmy Mattel Poland Sp. z o.o. jednostka ta przekazała na potrzeby szkoły zabawki o wartości około 4 tys. zł..

Druhowie zaangażowali się również w akcje zbierania złomu na rzecz poważnie chorego Wojtusia z Galewic, zbierając surowiec o wartości 20 tys. zł. Zbierali również nakrętki na cele społeczne. W styczniu 2021 r. zaangażowali się w pomoc 7 osobowej rodzinie ze Skrzynna, która w skutek zdarzenia losowego straciła dorobek całego życia.

Wielkim wydarzeniem dla jednostki było pozyskanie nowego samochodu gaśniczo-ratunkowego, który uroczyście został odebrany na współorganizowanym z Kołem Gospodyń Wiejskim w Skrzynnie festynie wioskowym. Nowe auto zapewniło odpowiednie warunki do niesienia pomocy innym. W sierpniu 2021 r. straż pozyskała dotację z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z programu PROO 5.

Środki te, w wysokości 10 tys. zł. zostały przeznaczone na dostawienie garażu na potrzeby nowego pojazdu. Takie dotacje jak ta z Narodowego Instytutu Wolności dają szansę do rozwoju i dalszej kontynuacji działań jednostki, jednostki działającej od 1918 r.

źródło: Piotr Pawlak/OSP Skrzynno

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń