Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

OSP w Kadłubie doczekało się nowego wozu ratunkowo – gaśniczego

20 stycznia 2020 | Służby

W sobotę, 18 stycznia, Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie wraz z lokalną władzą, mieszkańcami Kadłuba oraz strażakami z zaprzyjaźnionych jednostek OSP, powitała nowy wóz ratunkowo – gaśniczy.

Wieczorem, przy włączonych klaksonach, na plac manewrowy OSP wjechał nowy, średniej klasy samochód ratowniczo – gaśniczy marki Volvo. Na jego powitanie przybyli radni Gminy Wieluń wraz z przewodniczącym Tomaszem Akuliczem.

Podczas powitania nie zabrakło również Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, Wiceburmistrz Joanny Skotnickiej-Fiuk, Posłów na Sejm RP Pawła Rychlika i Piotra Polaka oraz radnego i honorowego prezesa OSP Dąbrowa Bronisława Mituły. Po obejrzeniu wozu i przyjęciu raportu o jego przyjęciu na wyposażenie OSP Kadłub, oraz zrobieniu pamiątkowych zdjęć, wszyscy udali się do remizy na okolicznościową lampkę szampana i kawałek tortu.

Przy toaście Burmistrz Paweł Okrasa krótko przypomniał historię przybycia wozu do Kadłuba, która od pomysłu do realizacji trwała około trzech lat. Burmistrz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu wozu, w tym radnym Gminy Wieluń. Radni zadecydowali, że na ten szczytny cel, z budżetu Gminy zostanie przekazana kwota 230 tys. złotych.

Dofinansowanie przyznane przez Radę Gminy Wieluń, na zakup tego średniej klasy wozu ratowniczo – gaśniczego marki Volvo, uzupełniło środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Pomysł o zakupie wozu bojowego przedstawił 3 lata temu komendant Andrzej Szczepański. Spełnienie marzenia stało się realne w lipcu 2019 roku a pewnym we wrześniu. Opowiedział o tym Piotr Polak, którego imię „Piotr” będzie nosił samochód. Jest to wyraz uznania dla starań posła do zakupu tego wozu.

Copyright © 2017-2021 Kocham Wieluń