Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Wieluniu i Rudzie będzie przywrócona nazwa ul. 18 Stycznia zamiast ul. L. Kaczyńskiego i ul. Gen. W. Andersa

14 grudnia 2018 | Polityka

W dniu 12 grudnia 2018 roku zapadł wyrok odnośnie skargi Rady Miejskiej w Wieluniu na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego odnośnie dekomunizacji ul. 18 Stycznia w Wieluniu i Rudzie.

W wyroku Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Łódzkiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w przedmiocie nadania nazwy ulicy:

1. oddalił skargę kasacyjną;
2. zasądził od Wojewody Łódzkiego na rzecz Gminy Wieluń kwotę 360 zł na rzecz zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tym samym zarówno w Wieluniu jak i Rudzie zostanie przywrócona nazwa ulic: ul. 18 Stycznia. Szczegóły na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych tutajtutaj. O przyczynach wcześniejszej zmiany nazw pisaliśmy tutaj.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń