Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Od 20 lutego nastąpi zmiana nazw ulic w Wieluniu. Wojewoda Łódzki wydał zarządzenie

9 lutego 2018 | Polityka

Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau  nastąpi zmiana nazw ulic w Wieluniu.

Samorządy mogły dokonać, zgodnie z ustawą o dekomunizacji,  zmiany nazw na odpowiadające mieszkańcom do 20 września ubiegłego roku. W przypadku gdy to nie nastąpiło zastępczą decyzję o zmianie podjął Wojewoda w porozumieniu z IPN.

Przypomnijmy: w ubiegłym roku Rada Miejska w Wieluniu nie wyraziła zgody na „dekomunizację” ulic: 18 Stycznia i Józefa Biedala w Wieluniu. Podczas obrad XL sesji Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie zmian nazw ulic 18 Stycznia i Józefa Biedala na na Rudzką i Szarych Szeregów Rada podjęła negatywną decyzję.

IPN wcześniej uznał, iż ewidentnie nazwy te mają ulec zmianie z powodu wejścia w życie ustawy z dn. 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Dlatego rozesłano ankiety do mieszkańców obu ulic z zapytaniem o zdanie, czy im taka zmiana odpowiada. Powróciło 149 odpowiedzi odnośnie ul. 18 stycznia w Wieluniu na 369 wysłanych oraz 42 na 200 na terenie Rudy. W związku z ul. J. Biedala wysłano 27 ankiet i wpłynęło 26 odpowiedzi. Większość mieszkańców opowiedziała się za pozostawieniem obecnych nazw.

W związku z zarządzeniem Wojewody od 20 lutego br. ul. Biedala zmienia nazwę na ul. Jana Stanko, ul. Wincentego Baranowskiego na ul. Żołnierzy Niezłomnych a ul. 18 Stycznia w części wieluńskiej na ul. Lecha Kaczyńskiego. Od 16 lutego ul. 18 stycznia w Rudzie zmienia nazwę na ul. Gen.  Władysława Andersa.

Wszystkie dokumenty, po wprowadzeniu zmian, są ważne dopóki nie upłynie termin ich ważności.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń