Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Paweł Okrasa o swoich planach na nową kadencję jeśli ponownie zostanie burmistrzem

11 września 2018 | Gospodarka

Obecny Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa ma wielu zwolenników, którzy z zapartym tchem czekali na wiadomość, że będzie się ubiegał o reelekcję. Poprzez wywiad postanowiliśmy przybliżyć naszym czytelnikom osobę tego kandydata ze stowarzyszenia „Łączy nas Wieluń”.

Paweł Okrasa już cztery lata sprawuje urząd burmistrza. W trakcie swojej kadencji rozpoczął wiele inwestycji, które pragnie w dalszym ciągu kontynuować i zakończyć w kolejnej kadencji. Dlatego też ogłosił, że zamierza ponownie kandydować. W rozmowie z redaktorem serwisu Kocham Wieluń wyjaśnił, co chciałby osiągnąć będąc ponownie wybranym w wyborach.

Pierwsze cztery lata to jest okres zbyt krótki, aby zrealizować całość zamierzeń, które podjąłem przed czterema laty. Bardzo wiele rzeczy, które w tej kadencji rozpoczęliśmy naturalnie będzie mieć swoje zakończenie w następnych latach.

I tak dokonaliśmy bardzo dużej zmiany planów miejscowych na terenie gminy. Tych planów było kilkanaście, To była największa zmiana planów miejscowych w historii miasta i w historii gminy.
Tymi planami tak na prawdę dopiero ustanowiliśmy podwaliny fundamentów do właściwego rozwoju gminy w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli zarówno rozwoju pod kątem gospodarczym, ale także w planach miejscowych.

Otworzyliśmy nowe tereny pod zabudowę wielorodzinną a także pod zabudowę jednorodzinną. Ta, moim zdaniem w tej chwili, gospodarka planistyczna jest w mieście bardzo uporządkowana. I te rzeczy trzeba kontynuować już w następnej kadencji. To jest jeden aspekt.

Drugi aspekt kontynuacji: rozpoczęliśmy bardzo duży projekt związany z gospodarką o obiegu zamkniętym. Pracowaliśmy nad tym tematem 2,5 roku. Mamy w tej chwili poskładane wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na łączną kwotę ponad 20 mln złotych projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

Nigdy nie było tak dużych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami. Wnioski powinny być ocenione we wrześniu, jeden na pewno. Ten duży, na kilkanaście milionów, będzie oceniony na początku października. Do czasu wyborów te wnioski będą ocenione, czyli muszą być realizowane też z perspektywy 2 – 3 lat, bo to jest budowa linii do segregacji odpadów, rozbudowa linii do segregacji odpadów, to wreszcie jest budowa punktów zbiórki odpadów komunalnych, czyli zbiorników podziemnych.

To jest więc cały szereg działań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, na co mamy poskładane wnioski. Wszystko to jest do realizacji w następnej kadencji.

Kolejnym punktem, który Paweł Okrasa chce kontynuować to dla niego niezwykle istotny projekt.  Związany jest on z doprowadzeniem do tego, aby Gmina Wieluń stała się gminą samowystarczalną energetycznie, a całość energii miałaby pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

Copyright © 2017-2021 Kocham Wieluń