Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Święta Rita już dwa lata czczona w Wieluniu

24 grudnia 2020 | Pozostałe

22 grudnia 2020 roku minęło dwa lata odkąd w parafii św. Barbary w Wieluniu rozpoczęły się comiesięczne nabożeństwa ku czci św. Rity.

Tylko obostrzenia sanitarne z powodu pandemii koronawirusa spowodowały, że modlących się w świątyni było trochę mniej, ale prośby o wstawienniczą modlitwę pozostały te same i wdzięczność tych, którzy doświadczyli dobra za przyczyną wstawienniczej modlitwy Świętej wyrażona bukietem czerwonych róż, także taka sama.

Po nabożeństwie Eucharystia, kolejne roraty z obecnością dzieci i krótkie słowo nawiązujące do Ewangelii wg św. Łukasza o nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję (Łk 1, 39 -56) skierowane przez księdza proboszcza Jarosława Borala do nich mówiące o radości płynącej z wiary i wyśpiewanym przez Maryję Magnificat, który był odpowiedzią na słowa Elżbiety „jesteś błogosławiona wśród niewiast, błogosławiony także owoc twojego łona (…) O, błogosławiona jesteś za to, żeś uwierzyła w spełnienie się wszystkiego, co Pan ci powiedział”.

Słowa wypowiedziane przez Maryję: „uwielbia dusza moja Pana i duch mój rozradował się w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na małość sługi swojej (…) nic nie straciły ze swojej aktualności do dziś, bo są to słowa wypowiedziane z głębi serca.

Z podobną radością modliła się święta Rita, dziękując Bogu za wysłuchanie próśb i uchronienie synów przed popełnieniem grzechu morderstwa. Prosząc, nie wiedziała, w jaki sposób zostanie wysłuchana (obaj synowie, zanim zrealizowali plan zemsty, zmarli na ciężką chorobę zakaźną).

Rita opłakiwała synów i zastanawiała się nad Bożą wolą wobec niej. Została augustianką. Dziś zwana jest „świętą od róż”. To dla niej tuż przed śmiercią, w zasypanym śniegiem ogrodzie, zakwitła róża. Na pamiątkę tego cudu, czciciele świętej Rity noszą ze sobą płatki róż, które są święcone podczas comiesięcznych nabożeństw i Eucharystii.

Przyniesione do kościoła św. Barbary róże poświęcił ks. Andrzej Kornacki. Eucharystię zakończyło błogosławieństwo relikwiami Świętej. O rodzącym się kulcie św. Rity w Wieluniu pisaliśmy szerzej w artykule – tutaj.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń