Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Eucharystia w intencji beatyfikacji Matki Teresy Kierocińskiej

21 października 2020 | Pozostałe

12 października w parafii św. Barbary w Wieluniu odprawiona została Eucharystia w intencji beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Mszę świętą w intencji beatyfikacji i w intencji członków Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Kierocińskiej oraz ich rodzin odprawił ks. proboszcz Jarosław Boral. W intencji zamówionej, Eucharystię sprawował ks. Andrzej Kornacki. Wspólnie z wiernymi z parafii św. Barbary modliła się siostra Lucjusza, Karmelitanka powołana do Zgromadzenia z pobliskich Popowic.

Matka Teresa Kierocińska, urodziła się 14 VI 1885 r. w Wieluniu na terenie dzisiejszej parafii św. Barbary, zmarła 12 lipa 1946 roku w Sosnowcu. Już wtedy ks. bp Stanisław Czajka wypowiedział słowa: „ Matka Teresa ma być w rzędzie kandydatek do beatyfikacji”. Już od chwili śmierci i pogrzebu rodził się jej. Kult.

Napływające do Zgromadzenia podziękowania i wspomnienia świadków życia Matki Teresy od św. Józefa przynagliły siostry do rozpoczęcia jej procesu beatyfikacyjnego. Na terenie diecezji częstochowskiej odbył się on w latach 1983 -1988. Od roku 1994, po złożeniu dokumentów – „Pozycji o życiu i cnotach Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej” w Kongregacji d.s. Kanonizacyjnych w Rzymie, proces beatyfikacyjny toczy się w Watykanie.

Etap rzymski zakończył się 2 maja 2013 roku ogłoszeniem przez papieża Franciszka Dekretu o heroiczności jej cnót i nadaniem tytułu Czcigodnej Sługi Bożej. Pośmiertnie, w roku 1992, Matka Teresa otrzymała Medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. W roku 1997 na Golgocie w Kałkowie w Martyrologium Narodu Polskiego poświęcono jej oratorium.

Jej duchowości, w latach 1985, 1996, 2006, 2011, 2015, poświęcone zostały sympozja i konferencje popularnonaukowe zakończone publikacjami. W 2002 roku Matka Teresa, w plebiscycie, otrzymała tytuł „Sosnowiczanka Stulecia”, w 2014 „Najwybitniejsza Zagłębianka w historii”.

W rozwój kultu Matki Teresy wpisane są Msze święte odprawiane 12 dnia każdego miesiąca o godzinie 18.00 w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Karmelitanek DJ w Sosnowcu i Msze święte odprawiane w parafiach diecezji sosnowieckiej (każdego miesiąca w innej parafii).

W modlitwę o beatyfikację poprzez comiesięczną Eucharystię włączyła się także parafia św. Barbary w Wieluniu. W tej parafii jest dom rodzinny Matki Teresy, szesnastowieczny kościół św. Barbary, krzyż postawiony przez ojca na granicy majątku – miejsca, gdzie rodziło się jej powołanie do służby Bogu.

By Matka Teresa została błogosławioną potrzebny jest cud za jej wstawiennictwem. O ten cud odprawiane są modlitwy każdego 12. dnia miesiąca.

tekst: Zofia Białas/kultura.wielun.pl
fot. Archiwum parafii św. Barbary

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń