Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia „Razem możemy więcej”

1 października 2020 | Pozostałe

30 września członkowie Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Kierocińskiej spotkali się na dorocznym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Zebranie zwołał Zarząd Stowarzyszenia. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Stowarzyszenia. Po wyborze Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków, prowadzenie zebrania przejął Przewodniczący.

Po stwierdzeniu prawomocności zebrania i przyjęciu porządku obrad nastąpiła część sprawozdawcza. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia wraz z informacją finansową za rok 2019 przedstawił Prezes Stowarzyszenia. Odczytane też zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami członkowie zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z informacją finansową za rok 2019 oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu. W części końcowej zebrania omówiono skrótowo plan działań na kolejny rok sprawozdawczy.

Stowarzyszenie będzie kontynuować dotychczasowe zadania wynikające ze Statutu Stowarzyszenia. Nadal będzie wspierać budowę kościoła, zorganizuje symboliczne spotkanie ze św. Mikołajem, będzie dbać o porządek przy Krzyżu Kierocińskich, szerzyć kult oczekującej na beatyfikację Matki Teresy Kierocińskiej, prowadzić bibliotekę parafialną i pisać na bieżąco kronikę wydarzeń parafialnych.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń