Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Redaktorzy Radia ZW odwiedzili Dom Macierzysty Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu

5 kwietnia 2020 | Pozostałe

2 marca redaktorzy Radia ZW Magdalena Jaroch i Grzegorz Nowak odwiedzili Dom Macierzysty Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i prowadzone przez siostry muzeum poświęcone Matce Teresie Kierocińskiej, Czcigodnej Słudze Bożej.

Odwiedziny w Sosnowcu to pokłosie współpracy nawiązanej w sierpniu 2019 roku z okazji odsłonięcia „Ławeczki Kierocińskiej” (autor Łukasz Zabłocki), którego inicjatorem był Grzegorz Nowak wraz z Fundacją „Słowem Pisane ”.

Ponadto jest to dalszy krok, po realizacji Projektu „Woźny”, przybliżania wielunianom postaci Janiny Kierocińskiej, wielunianki i współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, odznaczonej medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Wizyta ta to prolog do uczczenia 135. rocznicy urodzin Matki Teresy, przypadającej 14 czerwca.

W Wieluniu świętowano 125. rocznicę jej urodzin i chrztu w 2010 roku w Kolegiacie oraz 130. rocznicę w 2015 roku w parafii św. Barbary. 125. rocznica połączona była z odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej przy ocalonej z wieluńskiej fary chrzcielnicy, którą poświęcił abp Stanisław Nowak. Inicjatorem tej uroczystości był ks. prałat Marian Stochniałek.

130 rocznica, zainicjowana przez ks. Jarosława Borala i Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”  im. Matki Teresy Kierocińskiej, połączona była z wystawą i sesją naukową w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Wydano wtedy również okolicznościowy medal i książeczkę „Świadek miłości Boga i człowieka – 500 lat kościoła św. Barbary” z rozdziałem poświęconym Matce Teresie Kierocińskiej.

130 rocznicę połączono także z trzykrotnie wystawionym spektaklem „Windą do nieba” autorstwa dr Doroty Eichstaedt, którego premiera odbyła się podczas Wigilii szkolnej w Gimnazjum SPSK w Wieluniu. Spektakl wystawiono także w czasie sesji naukowej w Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz w kościele w parafii św. Barbary. \rocznicę uczczono również wspaniałym koncertem Joanny Słowińskiej wraz z Zespołem „Muzykanci” z Krakowa.

Momentem szczególnym tych wydarzeń była Eucharystia w Intencji beatyfikacji Matki Teresy odprawiona 7 czerwca w kościele w parafii św. Barbary przez ks. abpa Wacława Depo. Wydarzenia rocznicowe zakończyły lekcje katechezy w szkołach wieluńskich poświęcone Matce Teresie, prowadzone przez siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus.

Zwieńczeniem trzydniowych uroczystości jubileuszowych (6-8 czerwca) była książka „Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130. rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej. Wieluń, 6 czerwca 2015 roku” wydanej w 2017 roku przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

W czasie wizyty w Domu Macierzystym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, redaktor Magdalena Jaroch wysłuchała siostry Bogdany Batog i Feliksy Dyduch. Siostra Bogdana Batog przybliżyła historię Zgromadzenia i klasztoru od założenia w grudniu 1921 roku po dzień dzisiejszy; siostra Feliksa Dyduch dodatkowo przybliżyła duchowość Matki Teresy i Zgromadzenia mówiąc o apostolstwie wewnętrznym wyrażającym się przez modlitwę i życie wypełnione ofiarą i pracą oraz zaangażowaniem sióstr w zbawienie świata.

Relację z wizyty w Domu Macierzystym Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zaprezentowano na antenie Radia ZW w piątek 20 marca i w niedzielę 22 marca w programie „O krok bliżej wiary”. Audycję poprowadziła Magdalena Jaroch. Drugą audycję poświęconą Matce Teresie i Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek usłyszymy bliżej czerwca w programie historycznym „Marszem przez historię” Grzegorza Nowaka.

Zofia Białas/kultura.wielun.pl
fot. archiwum Zofii Białas

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń