Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Od jutra składanie wniosków w „Programie 500+” drogą elektroniczną bez kryterium dochodowego

30 czerwca 2019 | Pozostałe

Od 1 lipca 2019 roku nastąpiła rezygnacja z kryterium dochodowego warunkującego przyznanie świadczenia zw ramach programu „Rodzina 500+”.

Oznacza to, że świadczenie będzie można uzyskać na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, również na dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Złożenie wniosku do końca września br. gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br. Wnioski na przyznanie świadczenia on-line (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) można składać już od jutra, 1 lipca, natomiast w formie papierowej (w urzędzie lub listownie pocztą) od 1 sierpnia 2019 r.

Aby uzyskać świadczenie od 1 lipca 2019r. należy:

1. Złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek od 1 lipca – do 30 września 2019 r., czyli np. wniosek złożony we wrześniu, oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca.

2. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. wniosek złożony w październiku 2019 r. – świadczenie zostanie przyznane od października.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Dotychczasowe przepisy przewidywały, że rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia w tym samym momencie (lipiec – wrzesień), co powodowało spiętrzenie pracy realizatorów świadczeń przede wszystkim w drugiej połowie roku i co za tym idzie nakładało na gminy potrzebę zwiększonej, w tym okresie, obsady kadrowej do realizacji wszystkich ww. zadań.

W związku z powyższym, począwszy od 2021 roku (czyli od okresu świadczeniowego 2021/2022) prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

Szczegółowe informacje co do sposobu składania wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tutaj.

Szczegóły na temat programu „Rodzina 500+” znajdują się na stronie tutaj.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń