Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu odbyło się walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

29 marca 2018 | Pozostałe

Powstanie Towarzystwa w 1977 roku zainicjował ówczesny dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej – Tadeusz Olejnik.

W swej 41-letniej historii Towarzystwo było pomysłodawcą i organizatorem istotnych przedsięwzięć. Od samego początku istnienia miało ważne i szczytne dla miasta cele:

Krzewienie miłości do Wielunia, pielęgnowanie jego tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości i dniu dzisiejszym, (…) opieki nad zabytkami przeszłości, inicjowanie wydarzeń artystycznych, naukowych i propagandowych o Wieluniu, (…) utrzymanie więzi z byłymi mieszkańcami Wielunia mieszkającymi w innych regionach kraju oraz poza jego granicami, upamiętnianie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta oraz postaci związanych z Wieluniem.

– Statut TPW, 1997, s.1

Statutowe zebranie w bibliotece zaszczycili swoją obecnością członkowie władz samorządowych i powiatowych miasta Wielunia, m.in. Starosta Wielunia Andrzej Stępień, Wicestarosta Marek Kieler i Sekretarz Powiatu Andrzej Chowis. Zebraniu przewodniczył Zenon Kołodziej natomiast nad całością czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Marek Patyk, Paweł Olejnik i Piotr Pawlak.

Na zebraniu podsumowano działalność TPW w okresie od 6 kwietnia 2017 roku do 21 marca 2018 roku. W tym czasie do Towarzystwa przyjęto 13 osób. Na obecną chwilę Towarzystwo Przyjaciół Wielunia liczy 225 członków. W mijającym okresie sprawozdawczym TPW było organizatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć, m. in. corocznej inauguracji sezonu rowerowego na skalę powiatu, w którym uczestniczyło kilkuset cyklistów, współorganizacji Święta Flagi z jednoczesnym otwarciem, 11 czerwca 2017r, ścieżki rowerowej Wieluń-Gaszyn i współorganizacji III Rekreacyjnego Pieszo-Rowerowego Rajdu z Wielunia do Ożarowa.

TPW współorganizowało 14 grudnia 2017r. wraz z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Wieluniu, w Roku Reymonta, konkurs literacki „Reymont – pierwszy noblista Polski Niepodległej” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. TPW wraz z miejską książnicą zorganizowało również kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie i ich pasje”, w którym bohaterem był wieluński poeta Maciej Bieszczad.  Towarzystwo stale opiekuje się grobami osób zasłużonych, uczestniczyło i nadal uczestniczy w uroczystościach o charakterze patriotycznym i kulturalnym.

Tak jak poprzednio, poparte jednogłośnie, stery w organizacji przejęła Iwona Podeszwa. Jednogłośnie przegłosowano także cały skład Zarządu. Członkowie zgromadzenia Towarzystwa jednogłośnie również udzielili absolutorium Zarządowi za 2017r.

Na zakończenie wręczono dyplom honorowego członka Towarzystwa Przyjaciół Wielunia prof. Tadeuszowi Olejnikowi a następnie wszyscy uczestnicy przeszli na słodki poczęstunek.

Obecny skład Zarządu TPW:

1. Iwona Podeszwa,
2. Stanisław Pioruński,
3. Hanna Wójcik,
4. Henryka Jabłonowska,
5. Małgorzata Jakubowska.

 

 

Copyright © 2017-2021 Kocham Wieluń