Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Fundacja Made in Wieluń i Dom Kultury w Ożarowie z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Kultury

16 marca 2021 | Kultura

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło w grudniu 2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Program zakładał dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Do programu EtnoPolska 2021 wpłynęło 1846 wniosków tj. o ok. 50% więcej niż rok wcześniej.

Spośród zgłoszonych wniosków wyłoniono 308 beneficjentów z całej Polski i dla nich przeznaczono dofinansowanie w wysokości 10 mln. złotych na realizację zgłoszonych przedsięwzięć czyli działania popularyzujące folklor.

Do programu wnioski złożyły także instytucje i fundacje z naszego rejonu, w tym Fundacja Made in Wieluń, Dom Kultury w Ożarowie, Wieluński Dom Kultury, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Wieluńskie Towarzystwo Naukowe.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach.

Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nimi, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich – dlatego zakładamy preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

– czytamy na stronie naboru wniosków Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021

W związku z ogromną liczbą złożonych wniosków, znacznie przewyższającą nabory z lat poprzednich, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie zadań na minimum 78 punktów.

Projekty: Fundacji Made in Wieluń – „Gildia #MiastoMistrzów” oraz Domu Kultury w Ożarowie – „Hej Jana, Jana będziemy chwalić…” znalazły się na liście beneficjentów. Fundacja Made in Wieluń uzyskała 79,75 punktów i przyznano jej dofinansowanie w wysokości 10 tys. złotych. Dom Kultury w Ożarowie uzyskał 78,75 punktów i przyznano mu dofinansowanie w wysokości 12 tys. złotych.

Wnioski Wieluńskiego Domu Kultury – „Zakup strojów ludowych dla zespołu „Z Dusy śpiwane””, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu – „Och, jak zdrowo na ludowo” oraz Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego – „Poznajemy łódzkie !!!” rozpatrzono negatywnie.

Wieluński Dom Kultury uzyskał 76,67 punktów, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu – 75,33 i Wieluńskie Towarzystw Naukowe – 61.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń