Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Mateusz Włodarczyk z I LO w Wieluniu zwycięzcą konkursu „Śladami pamięci 1795-1921”

4 grudnia 2020 | Kultura

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Wielunia w październiku ogłosiła konkurs fotograficzny „Śladami pamięci 1795-1921”.

Konkurs adresowany został do uczniów wieluńskich szkół średnich a jego celem było pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa, kultywowanie wartości, ideałów i postaw Polaków walczących o niepodległość w latach 1795-1921.

Konkurs miał również na celu zachęcanie do odkrywania miejsc pamięci historycznej na terenie ziemi wieluńskiej oraz pobudzanie kreatywności wśród młodzieży. Uczestnik konkursu „Śladami pamięci 1795-1921” miał za zadanie samodzielnie wykonać jedno zdjęcie miejsca pamięci historycznej na terenie ziemi wieluńskiej (pomnik, tablica, nagrobek, itp.) związanego z polską drogą do wolności 1795-1921.

W dniu 2 grudnia w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się posiedzenie komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu. Jury podjęło jednogłośnie decyzję, że zwycięzcą konkursu zorganizowanego przez miejską książnicę i Towarzystwo Przyjaciół Wielunia został Mateusz Włodarczyk, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.

Jury obradowało w składzie:
1. Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej – przewodniczący komisji,
2. Stanisław Pioruński, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wielunia – wiceprzewodniczący komisji,
3. Iwona Podeszwa, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu – członek komisji.

W uzasadnieniu komisja podkreśliła, iż zwycięska praca wyróżnia się od pozostałych nadesłanych na adres mailowy Biblioteki przede wszystkim wysokim poziomem merytorycznym. Nagrodzone zdjęcie przedstawia nagrobek Józefa Kubalczyka pierwszego komendanta ZWZ – AK miasta Wielunia odznaczonego Orderem Virtuti Militari w Wojnie Polsko – Bolszewickiej w roku 1920.

Do pracy autor dołączył bardzo ciekawy opis miejsca pamięci wraz z wykorzystaną bibliografią. W piątek, 4 grudnia, zwycięzca konkursu otrzymał, z rąk przedstawicielki sponsora firmy Zasada Bikes Edyty Nowak-Stępień, nagrodę główną jaką był rower.

Pracownicy biblioteki bardzo dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za udział i zaangażowanie w przygotowanie prac. Wszyscy autorzy nadesłanych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe ufundowane miejscową przez księgarnię.

źródło: MiGBP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń