Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Konkurs „Booktalking czyli mówiona recenzja książki” został rozstrzygnięty

21 maja 2020 | Kultura

W kwietniu Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu ogłosiła konkurs, realizowany w ramach Tygodnia Bibliotek 2020, na booktalking czyli najlepszą mówioną recenzję książki.

Konkurs adresowany był do wszystkich miłośników książek powyżej 18 roku życia i miał na celu upowszechnianie czytania dla przyjemności, zachęcanie do sięgnięcia po różnego rodzaju literaturę, rozwijanie świadomości literackiej, doskonalenie umiejętności autoprezentacji oraz proponowanie najbardziej wartościowych pozycji literackich.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie nagranie filmu zawierającego ustną prezentację dowolnej książki metodą booktalkingu trwającą nie dłużej niż 4 minuty. 12 maja 2020 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu obradowało jury w składzie: przewodnicząca Iwona Podeszwa, Maria Wardęga – członek i Anita Kuś – członek.

Zadaniem jury była ocena filmów zawierających recenzje książek nadesłanych przez uczestników konkursu na adres mailowy placówki oraz opracowanie werdyktu końcowego. Na konkurs, ogłoszony przez bibliotekę, pocztą elektroniczną wpłynęło 8 filmów.

Przy ocenie prac, komisja kierowała się następującymi kryteriami: zgodność prac z tematem konkursu, właściwy dobór słownictwa, mówienie z pamięci, modulacja głosu, przekazywanie napięcia, tworzenie właściwej atmosfery, oryginalność, dojrzałość i spójność prezentacji. W ocenie jury wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużym zaangażowaniem w powstanie bardzo ciekawych filmów.

Decyzją komisji zwyciężczynią konkursu „Booktalking czyli mówiona recenzja książki” została Joanna Petrowicz, autorka recenzji książki Eleny Ferrante „Czas porzucenia”. Laureatka pierwszego miejsca ujęła jury bardzo ładnym literackim językiem, odniesieniem się zarówno do stylu jak i treści książki, intrygującym początkiem i zakończeniem recenzji, spójnością i dojrzałością wypowiedzi.

Wręczenie nagrody głównej, roweru ufundowanego przez Firmę Zasada Bikes, odbyło się 15 maja 2020 r. w siedzibie MiGBP w Wieluniu. W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk, Sponsor nagrody głównej Jan Zasada – Firma Zasada Bikes, Dyrektor MiGBP w Wieluniu Iwona Podeszwa oraz zwyciężczyni konkursu Joanna Petrowicz.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, które są przekazywane indywidualnie, codziennie w godz. 8.00 – 15.00. w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu. Prace konkursowe dostępne są na fanpage biblioteki w serwisie społecznościowym Facebook od 15 maja 2020 r.

źródło: MiGBP w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń