Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Fundacja ,,Słowem Pisane” w Wieluniu uroczyście odsłoniła ławeczkę pamięci Matki Teresy Janiny Kierocińskiej

16 sierpnia 2019 | Kultura

W niedzielę, 11 sierpnia, upamiętniając niecodzienna osobę, Fundacja ,,Słowem Pisane” dokonała uroczystego odsłonięcia ławeczki bohaterskiej Matki Teresy Janiny Kierocińskiej.

Pomysłodawcą projektu i autorem wniosku, tak ważnego dla kultury regionu wieluńskiego, jest zapalony pasjonat historii, redaktora RZW i członek Fundacji ,,Słowem Pisane” – Grzegorz Nowak. Realizatorem natomiast jest niedawno powołana do życia Fundacja ,,Słowem Pisane”.

Uroczystość odsłonięcia „Ławeczki Kierocińskiej” rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. św. Barbary celebrowana przez ks. proboszcza Jarosława Borala, podczas której siostry ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Sosnowca czytały teksty liturgiczne i psalmy a następnie wyświetlono film o Matce Teresie – „Ona nigdy nie była sama”.

W  Eucharystii i uroczystym odsłonięciu ławeczki uczestniczyli, oprócz parafian, przedstawiciele władz samorządowych, w tym Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Akulicz, radni, rodzina Matki Teresy, członkowie Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Kierocińskiej, członkowie Fundacji „Słowem Pisane” oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Uroczystego odsłonięcia „Ławeczki Kierocińskiej”, umieszczonej przy skrzyżowaniu ulic św. Barbary i Joanny Żubr, dokonali obecni na uroczystości przedstawiciele władz samorządowych, prezes Stowarzyszenia Razem możemy więcej, odpowiedzialna za szerzenie kultu Matki Teresy siostra Bogdana Batog z Sosnowca, i ks. proboszcz Jarosław Boral, który uroczyście ją również poświęcił.

Zakończeniem uroczystości odsłonięcia ławeczki był spacer śladami Matki Teresy podczas którego Zofia Białas ze Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Janiny Kierocińskiej przybliżyła wszystkim postać bohaterskiej wielunianki.

Uczestnicy spaceru mieli okazję zobaczyć dom, w którym Matka Teresa się urodziła, szesnastowieczny kościół św. Barbary, w którym się modliła oraz krzyż postawiony na granicy majątku przez Antoniego Kierocińskiego w 1910 roku.

Twórcą „Ławeczki Kierocińskiej” jest związany z Ziemią Wieluńską Łukasz Zabłocki. Ławeczka nawiązuje do eksponowanych w Wieluniu, przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej i przy Zespole Szkół nr 1, już istniejących drewnianych rzeźb.

„Ławeczka Kierocińskiej” jest drugim projektem zrealizowanym w tym roku przez Fundację „Słowem Pisane”. Pierwszym był Festiwal Literatury „Zarzewie“ #1.Początek zrealizowany w dniach 26-28 czerwca m.in. ze środków zarządu województwa łódzkiego.

Projekt „Ławeczka Kierocińskiej” został zrealizowany natomiast w ramach programu Mikrogranty w Łódzkiem i sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Organizatorem uroczystości była Fundacja „Słowem Pisane” a współorganizatorami Urząd Miejski w Wieluniu, parafia św. Barbary w Wieluniu oraz działające w parafii św. Barbary Stowarzyszenie „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Janiny Kierocińskiej.

Uczestniczący w uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Tomasz Akulicz, przejęty historią Matki Teresy, obiecał pomoc w zagospodarowaniu skwerku obok ławeczki. Już na drugi dzień złożył stosowne pismo do Burmistrza Wielunia. Kopię pisma można zobaczyć w naszej galerii.

Matka Teresa Janina Kierocińska, Wielunianka, współzałożycielka Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus podczas I wojny światowej pracowała w Hospicjum Sióstr Albertynek z Krakowa gdzie nabrała przekonania, że jej powołaniem jest bycie karmelitanką.

W dniu 31 grudnia 1921 r. Janina przywdziała habit karmelitański w kościele Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Wesołej w Krakowie otrzymując imię Teresy od św. Józefa. Matka Teresa po obłóczynach udała się do Sosnowca podejmując pracę w zakładach Towarzystwa Dobroczynności.

W Sosnowcu Matka Teresa oprócz wydawania posiłków dzieciom i ludziom w podeszłym wieku w sposób szczególny troszczyła się o los osieroconych dzieci, starając się im chociaż częściowo zastąpić matkę. Jednak  duchowe dobro Zgromadzenia wzięło górę i za zgodą miejscowego biskupa opuściła zakłady Towarzystwa zdając się wyłącznie na Opatrzność Bożą i tułając się wraz z siostrami przez 4 lata.

Od czasu nabycia kamienicy przy ul. Wiejskiej 25, obecnie M. Teresy Kierocińskiej, wyszła naprzeciw problemom społecznym, a zwłaszcza opuszczonym dzieciom i młodzieży prowadząc przedszkole, czteroklasową szkołę podstawową, a następnie sześcioklasową.

Podczas II Wojny Światowej Matka Teresa, będąc do głębi przejętą losem polskiego narodu, spieszyła z pomocą wszystkim, którzy przychodzili do furty klasztornej. Narażając własne życie ukrywała partyzantów AK z 23 dywizji piechoty dystryktu śląskiego dowodzonego przez Stanisława Wencla.

Ufając bezgranicznie Bogu, świadoma ryzyka jakie podejmowała, kierując się przede wszystkim miłością bliźniego i głębokim patriotyzmem, karmelitanka pomagała też więźniom w Auschwitz organizując wysyłkę paczek żywnościowych do obozu. 

Matka Teresa Janina Kierocińska ukrywała również dzieci i osoby dorosłe pochodzenia żydowskiego oraz dzieci ocalone z obozów koncentracyjnych. Pierwsze, kilkumiesięczne dziecko pochodzenia żydowskiego przyniósł do klasztoru nieznajomy mężczyzna w 1943 roku. Po nim były kolejne.

Dzieci „napływały” także z innych obozów koncentracyjnych, m.in. z obozu na Radosze w Sosnowcu. Po upadku powstania warszawskiego kilkoro dzieci z Warszawy, skierowanych na stracenie do obozu w Oświęcimiu, na polecenie Matki Teresy zostało zabranych na stacji w Mysłowicach.

Do sierocińca karmelitanka przygarniała oprócz sierot, których rodzice zmarli lub zaginęli w czasie działań wojennych, również osoby dorosłe. W 1992 roku, za swą heroiczną pomoc, Matka Teresa została, przyznanym przez żydowską organizację, odznaczona medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata a dzięki swej dobroci i oddaniu drugiemu człowiekowi zyskała miano „Matki Zagłębia”.

Matka Teresa Janina Kierocińska żyła wyłącznie dla innych, kochając wszystkich sercem matki, nie dbając o siebie i swój los oraz często narażając się na śmierć. To wyjątkowa kobieta ratująca innym życie i nie dająca się zastraszyć panującemu hitlerowskiemu terrorowi.

Każdego 12 dnia miesiąca parafianie od św. Barbary w Wieluniu, w tym członkowie Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Kierocińskiej modlą się za wszystkie zasługi Matki Teresy Kierocińskiej, Założycielki Zgromadzenia w intencji jej beatyfikacji.

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń