Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Rusza nabór wniosków w Programie Stypendiów Pomostowych

19 czerwca 2024 | Komunikaty

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza nabór wniosków o rekomendacje organizacji lokalnej w Programie Stypendia Pomostowe (SEGMENT II) realizowanym wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.

Wnioski wraz z załącznikami można składać od 9 lipca do 25 lipca 2024 roku, do godziny 12:00 w biurze Fundacji.

W tegorocznej edycji Fundacja udzieli 2 rekomendacji, a roczne stypendium wynosi 10.000 zł! Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2024 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2024 będą
dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • Są absolwentami szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej na terenie powiatu wieluńskiego i zamieszkują w powiecie wieluńskim.
  • Są mieszkańcami terenów wiejskich lub miast do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzą zaświadczeniem z ewidencji ludności. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
  • Muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.969,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2024 r.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, zgodnie z algorytmem. Odnośnik do algorytmu znajduje się stronie internetowej Fundacji.
  • zostali przyjęci w roku akademickim 2024/2025 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

Więcej szczegółów (w tym: Regulamin wraz z załącznikami) można przeczytać na: www.fundacja.wielun.pl oraz www.stypendia-pomostowe.pl

źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń