Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zdrowie: dzień walki z depresją

25 lutego 2024 | Komunikaty

Depresja jest coraz poważniejszym problemem zdrowotnym i społecznym. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.

Szacuje się, że w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób. Dane NFZ wskazują, że w całej Polsce w 2021 r. świadczenia z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym depresji udzielono 682 tys. pacjentom. W Łódzkiem w okresie I-V 2023 r. z powodu epizodu depresyjnego i nawracającej depresji udzielono pomocy 14 tysiącom pacjentów. W całym 2022 r. 18 tysiącom pacjentów, w tym dzieciom do 18 r.ż.

Depresja nie jest chwilowym obniżeniem nastroju. To choroba, która znacznie utrudnia dotychczasowe funkcjonowanie w wielu sferach życia, takich jak praca, czy relacje z innymi ludźmi. Jest źródłem cierpienia dla osób jej doświadczających. Może wystąpić u każdego, niezależnie od wieku czy płci, dlatego warto wiedzieć jak ją rozpoznać i jak jej zapobiegać.

Jakie objawy i zachowania powinny budzić niepokój?

Pierwsze objawy depresji często pozostają niezauważone. Są to m.in. smutek towarzyszący niemal codziennie przez większą część dnia; brak zainteresowania wykonywaniem codziennych czynności; uczucie zmęczenia i zaburzenia snu; trudności ze skupieniem uwagi; poczucie winy; mała wiara w siebie; myśli o śmierci, samobójstwie. Nie lekceważ tych objawów. Nieleczona depresja może się nasilać. Wczesne rozpoznanie daje większe szanse na trwały powrót do zdrowia. Jeśli podejrzewasz, że możesz mieć depresję, nie bój się skorzystać z pomocy.

PORADNIK NFZ O DEPRESJI

NFZ przygotował specjalny poradnik z myślą o chorych na depresję i ich bliskich, są tu ważne informacje, które ułatwią samoopiekę i pomoc osobom, które cierpią na depresję.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/depresja-o-zdrowiu-bez-tabu-sroda-z-profilaktyka-w-ow-nfz,648.html

GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY?

  • 116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00
  • 116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu
  • 800 108 108 – bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00
  • 121 212 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu
  • 22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

KTO LECZY DEPRESJĘ

Leczeniem depresji zajmuje się psychiatra, a jeśli łatwo można zidentyfikować objawy, leczenie może poprowadzić lekarz pierwszego kontaktu (lekarz POZ). Do psychiatry nie potrzebujesz skierowania. W najcięższych przypadkach depresja wymaga hospitalizacji i leczenia w ośrodkach specjalizujących się w pomocy osobom dotkniętym problemem depresji oraz ich rodzinie i bliskim.

Pomoc znajdziesz w:

  • poradniach zdrowia psychicznego
  • centrach zdrowia psychicznego
  • szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych
  • ośrodkach interwencji kryzysowej
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne?&ow=5&specjalizacja=1131

W Łódzkiem trwa pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP). Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową pomoc psychiatryczną i psychologiczną mieszkańcom danego miasta. Wszystkie osoby w kryzysie psychicznym oraz ich rodziny i otoczenie otrzymają w CZP profesjonalną pomoc i opiekę w trybie ambulatoryjnym, środowiskowym, dziennym oraz stacjonarnym.

Zgłaszający się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego w CZP pacjent ma opracowywane indywidualne, dopasowane do potrzeb plany terapii, a w przypadkach pilnych uzgadniane terminy przyjęć ze wskazaniem miejsca uzyskania świadczenia nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

Do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego można zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, bądź kontaktować się telefonicznie lub zastosować inne środki komunikacji elektronicznej w celu uzyskania wstępnej informacji dotyczącej możliwości leczenia i uzyskania pomocy. W Łódzkiem, zgodnie z założeniami pilotażu istnieją CZP w Łodzi – w dzielnicach Bałuty, Widzew i Górna oraz w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Sieradzu.

Lista placówek

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/u-lekarza-w-szpitalu/1452-opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzalenie

DEPRESJA W ŁÓDZKIEM

W Łódzkiem w okresie od I do V 2023 r. 93 602 pacjentów leczyło się psychiatrycznie, większość z nich – to dobra wiadomość – w warunkach ambulatoryjnych i na oddziałach dziennych. 7 tys. pacjentów leczyło się z powodu epizodu depresyjnego, kolejnych 7 tys. zgłosiło się po pomoc z powodu nawracającej depresji.

W roku 2022 z leczenia psychiatrycznego w poradniach, szpitalach i na oddziałach dziennych skorzystało 120 tys. pacjentów. 58% stanowiły kobiety. Ponad 60 tys. pacjentów to chorzy w wieku od 40 do 69 lat, – to najliczniejsza grupa chorych. Epizod depresyjny leczono u 9 418 pacjentów, a nawracające zaburzenia depresyjne u 8 716. 18 676 leczyło zaburzenia lękowe. 128 tys. pacjentom w Łódzkiem wypisano recepty na leki przeciwdepresyjne. Łódzki NFZ zapłacił za nie 15, 6 mln zł, pacjenci dopłacili 10 mln zł.

źródło: Anna Leder
Łódzki Oddz. Wojewódzki NFZ

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń