Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Kwalifikacja wojskowa 2024 w naszym powiecie

6 lutego 2024 | Komunikaty

Od 1 lutego, w 26 miejscach województwa łódzkiego, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 2024, w której uczestniczą mężczyźni urodzeni w 2005 roku.

Do stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej wezwanych zostało ponad 13 tys. mieszkańców łódzkiego, w tym 600 kobiet. Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej poprzez nadanie kategorii zdolności do służby: od A do E.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych. Obwieszczenie nr 1/2024 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego.

W obwieszczeniu Wojewoda Łódzki Dorota Ryl podaje do wiadomości, m.in. że:

1. Kwalifikacja wojskowa w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  • mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022 i 2023:
    a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

W powiecie wieluńskim kwalifikacja wojskowa odbędzie się od dnia 4 marca do dnia 26 marca 2024 r. w godzinach 8:00 – 16:00 w lokalu przy ul. J. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń.

Pełną treść obwieszczenia można znaleźć na stronie Powiatu Wieluńskiego: tutaj.

źródło: Powiat Wieluński

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń