Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zaproszenie na II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zabytkach

13 lutego 2023 | Komunikaty

Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Urząd Gminy w Czarnożyłach, Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe i Ochotnicze Hufce Pracy organizują konkurs wiedzy o zabytkach.

Starosta Wieluński, Wójt Gminy Czarnożyły oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieluńskiego do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zabytkach.

Celem konkursu jest rozbudzanie i wzmacnianie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych zainteresowania zabytkami ziemi wieluńskie, zachęcenie młodzieży szkolnej do samodzielnego zwiedzania zabytków ziemi wieluńskiej, popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony zabytków oraz zaznajomienie młodzieży szkolnej z pracą i realizowanymi zadaniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

  1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieluńskiego.
  2. Każdą szkołę ponadpodstawową reprezentuje zespół składający się z 3 uczniów.
  3. Ustalenia zasad wyłaniania składu ww. zespołu oraz jego zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły.
  4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
  5. Zgłoszenia zespołu reprezentującego szkołę można dokonać do dnia 10 marca 2023 r., przesyłając informację drogą elektroniczną na adres: mmalicinska@powiat.wielun.pl

Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku Gminnego Ośrodku Kultury w Czarnożyłach w dniu 13 kwietnia i rozpocznie się o godz. 10:00. Zgłoszenia zespołu reprezentującego szkołę można dokonać do dnia 10 marca, przesyłając informację drogą elektroniczną.

Konkurs odbywa się w formie pracy zespołowej, podczas której uczestnicy rozwiązują zadania oraz odpowiadają na pytania zamknięte i otwarte dotyczące ogólnej wiedzy o zabytkach powiatu wieluńskiego. Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w regulaminie, który można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu – tutaj.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy i upominki okolicznościowe. Trzy zespoły z najwyższą liczbą punktów otrzymają nagrody rzeczowe.

źródło: Powiat Wieluński

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń