Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Społeczność

Reklama

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Wojewoda Łódzki wydał obwieszczenie w sprawie kwalifikacji wojskowej

12 marca 2022 | Komunikaty

Obwieszczenie nr 8/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Kwalifikacja wojskowa w 2022 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych.

W obwieszczeniu Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński podaje do wiadomości, m.in. że:

1. W terminie od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa łódzkiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2003 r.;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
    a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017r. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W powiecie wieluńskim kwalifikacja wojskowa odbędzie się od dnia 4 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 8:00 – 16:00 w lokalu przy ul. J. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń.

Pełną treść obwieszczenia można znaleźć na stronie Powiatu Wieluńskiego: tutaj.

źródło: Powiat Wieluński i WKU w Łodzi

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń