Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Pierwsze zwaloryzowane świadczenia są już na kontach emerytów i rencistów

10 marca 2022 | Komunikaty

W wyniku waloryzacji wzrosły kwoty minimalnej emerytury, minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wzrosła też wysokość dodatku pielęgnacyjnego.

Pierwsze zwaloryzowane w marcu świadczenia, m.in. emerytury i renty, trafiły na konta świadczeniobiorców. Marcowej waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia długoterminowe 8,5 milionów osób pobierających je z ZUS. Chodzi między innymi o emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Po waloryzacji emeryt ze świadczeniem 1800 zł brutto może liczyć od marca na podwyżkę o 126 zł do kwoty 1926 zł. Przez rok zyska 1512 zł. Emeryt ze świadczeniem 2200 zł brutto może liczyć od marca na podwyżkę o 154 zł do kwoty 2354 zł, czyli przez rok zyska 1848 zł” – wskazuje szefowa ZUS.

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrośnie od 1 marca do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 256,44 zł.

Dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji jest 13 emerytura. ZUS będzie ją wypłacać bez potrzeby składania żadnych wniosków w kwietniu, w terminach płatności emerytur i rent. Waloryzacja w Polsce ma charakter cenowo-płacowy. Ma kompensować inflację, a nawet część wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku.

Skumulowany efekt waloryzacji emerytur i rent z sześciu ostatnich lat (2017–2022) to 22,9 proc., podczas gdy inflacja (2016–2021) wyniosła 14,5 proc. (różnica 8,4 proc.). Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. oznacza wzrost wydatków na świadczenia o ok. 14,7 mld zł.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
woj. łódzkiego

Copyright © 2017-2023 Kocham Wieluń