Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Trwa nabór wniosków do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

13 lutego 2022 | Komunikaty

W dniu 4 stycznia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

Z dniem 27 stycznia opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa powołująca Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych weszła w życie. Zgodnie z przepisami, wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można składać już od 12 lutego.

Jak podaje portal rządowy gov.pl ustawa działa wstecz, co oznacza, że obejmuje szczepienia przeciw COVID-19 wykonane począwszy od rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 roku. Fundusz daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wystąpienie powikłania po szczepieniu przeciw COVID-19 w trybie szybkiej ścieżki.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie

Odszkodowanie będzie można dostać, jeśli w wyniku szczepienia pacjent doznał wstrząsu anafilaktycznego, to znaczy wystąpiła u niego ciężka reakcja alergiczna na podaną szczepionkę, na skutek czego pacjent trafił na obserwację w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo był hospitalizowany.

świadczenie w ramach Funduszu Kompensacyjnego można ubiegać się też w sytuacji, kiedy w związku z podaniem szczepionki stan zdrowia pacjenta pogorszył się i trafił on do szpitala na minimum 14 dni.

Jak złożyć wniosek

Żeby złożyć wniosek do Funduszu Kompensacyjnego, trzeba uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Ta opłata zostanie zwrócona w przypadku uwzględnienia wniosku, ale też w sytuacji, kiedy Rzecznik pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania.

Przewidujemy także możliwość zwolnienia w uzasadnionych przypadkach z wnoszenia tej opłaty. Żeby to zrobić, przy składaniu wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta, należy dołączyć pismo z prośbą o zwolnienie z opłaty, w którym należy uargumentować, dlaczego ta kwota jest dla nas zbyt wysoka.

Należy przedstawić swoją sytuację finansową i dołączyć np. zaświadczenie o wysokości emerytury lub renty czy o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Zwolnienie następuje na podstawie analizy przesłanych dokumentów.

„Fundusz Kompensacyjny rozszerza dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 100 tys. zł, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu) oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent” – wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta.

O przyznaniu świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego będzie decydował specjalny zespół ekspertów, którego przewodniczącym jest prof. Tomasz Hryniewiecki – Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii, Przewodniczący Krajowej Rady ds. Kardiologii oraz Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.

W skład zespołu weszło sześciu doświadczonych lekarzy specjalistów wyróżniających się wiedzą w zakresie szczepień ochronnych. Powołując skład Zespołu Rzecznik korzystał z rekomendacji przekazanych przez towarzystwa naukowe, organizacje pacjenckie, samorząd lekarski oraz Ministra Zdrowia.

Więcej informacji na temat Funduszu Kompensacyjnego znajdziesz TUTAJ!

Jak wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta fundusz Kompensacyjny rozszerza dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 100 tys. zł, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu) oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent.

Szczegółowo o Funduszu Kompensacyjnym pisaliśmy wcześniej – tutajtutaj.

źródło: gov.pl

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń