Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Większe pieniądze na renowację zabytków od zarządu woj. łódzkiego

6 lipca 2021 | Komunikaty

Zarząd województwa łódzkiego zwiększył limit na renowacje zabytków w województwie łódzkim o milion złotych.

Tym samym kwota przekazana na ten cel wynosi w tym roku aż 6 milionów złotych. Wnioski można przesyłać do 23 lipca. Urząd Marszałkowski przypomina, że pierwsze 5 mln zł na prace przy zabytkach samorząd województwa przeznaczył jeszcze w pierwszej połowie 2021 r. (o czym pisaliśmy – tutaj).

Zabytki są dziedzictwem naszej kultury, a województwo łódzkie jest bogate nie tylko w te znane obiekty jak Pałac w Nieborowie, czy zamek w Oporowie. Mamy też przepiękną małą architekturę zabytkową i wspaniałe kościoły, również te wiejskie.

– mówi marszałek Grzegorz Schreiber

O wsparcie może ubiegać się każdy posiadacz obiektu wpisanego do rejestru zabytków w województwie łódzkim. Maksymalna kwota, o którą można się starać, to 100 tys. zł. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na prace budowlane, remontowe, projektowe, na wykonanie ekspertyz technicznych bądź konserwatorskich, czy przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego może pokryć połowę planowanych wydatków na remont, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet całość wydatków. Szczegółowy regulamin konkursu oraz wzór wniosku do pobrania dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lodzkie.pl, w zakładce: konkursy – tutaj.

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji:

1. w zakresie merytorycznym, Magdalena Sowińska: tel. 42 291 98 27, e-mail: magdalena.sowinska@lodzkie.pl

2. w zakresie merytorycznym, Justyna Szatan: tel. 42 291 97 20, e-mail: justyna.szatan@lodzkie.pl

3. w zakresie finansowym, Aneta Winciorek: tel. 42 291 97 79, e-mail: aneta.winciorek@lodzkie.pl

Należy zapoznać się z Informacją o warunkach przetwarzania danych osobowych.

źródło: lodzkie.pl

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń