Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Żłobek lub niania z dofinansowaniem unijnym. Jest 16 mln. zł. do rozdania w konkursach

19 lutego 2021 | Komunikaty

Konieczność opieki nad małym dzieckiem jest jedną z najczęstszych przyczyn odkładania w czasie powrotu do pracy.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwa konkursy, których efekty ułatwią rodzicom powrót do aktywności zawodowej przed trzecimi urodzinami dziecka.

Zarząd przeznaczył na konkursy blisko 16 mln zł. Pieniądze będą przyznawane na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u opiekuna dziennego, a także sfinansowanie niani. Wszystko po to, żeby ułatwić „Powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Tak nazywają się konkursy finansowane ze środków europejskich. Są one dedykowane jednostkom sektora finansów publicznych, czyli m. in. gminom (w tym miastom i powiatom). Można liczyć na dofinansowanie nawet 91 procent wydatków.

Za pozyskane pieniądze będzie można dostosować zupełnie nowe pomieszczenia do potrzeb dzieci, kupić pomoce do prowadzenia zajęć, specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia do rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci, a także pokryć koszty bieżącego funkcjonowania żłobka czy klubu.

Konkursy obejmują też uzyskanie dofinansowania na aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi pozostających bez pracy m.in. w formie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy szkoleń. To nie wszystko, bo można też pokryć koszty wynagrodzenia niani ponoszone przez opiekunów maluchów, a także jej składki na ZUS.

Samorząd, który otrzyma dofinansowanie podpisuje umowę z rodzicem zatrudniającym nianie. Opiekunowi dzieci do lat 3 przekazywane są środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia niani oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe a także na ubezpieczenie zdrowotne. Maksymalny okres finansowania niani nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Nianią może być osoba sprawująca opiekę nad dziećmi np. babcia lub ciocia dziecka. Wnioski o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 można składać od 22 marca do 5 kwietnia, a na pokrycie kosztów wynagrodzenia niani nawet tydzień dłużej.

Szczegółowe informacje na temat konkursów zamieszczone są na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „zobacz ogłoszenie i wyniki naboru wniosków” – „Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

źródło: lodzkie.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń