Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Łódzkie promuje zdrowie psychiczne

13 lutego 2021 | Komunikaty

Mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy nie radzą sobie emocjonalnie ze skutkami pandemii, będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Zarząd województwa łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne i walczy z konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2. Wsparcie i ;profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób, które doświadczyły skutków pandemii.” Oferty można zgłaszać od 12 lutego do 4 marca.

Trwająca pandemia SARS-CoV-2 wywołuje w społeczeństwie silny stres, poczucie zagrożenia, strach i niepewność. U wielu osób, które bezpośrednio lub pośrednio doświadczyły skutków pandemii, jak na przykład śmierć bliskiej osoby, utrata pracy bądź izolacja społeczna, nasilają lub pojawiają się zaburzenia psychiczne, takie jak stany lękowe lub depresyjne. Osoby takie potrzebują profesjonalnej pomocy psychologicznej.

W ramach zamówionego przez Urząd zadania udzielane będą indywidualne 60-minutowe konsultacje psychologiczne. Jedna osoba będzie mogła skorzystać nawet z sześciu spotkań. Porady realizowane będą w sposób tradycyjny albo – w przypadku ograniczeń i zakazów związanych z pandemią – przez telefon lub w formie on-line za pomocą popularnych środków telekomunikacji, takich jak: Messenger, WhatsApp, Skype.

Z bezpłatnego poradnictwa mogą skorzystać dorośli mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy doświadczają trudności i zaburzeń psychicznych w związku z trwającą pandemią SARS-Cov-2, a w szczególności:

– osoby, które chorowały na COVID-19 oraz ich rodziny i bliscy,

– osoby samotne, narażone na izolację społeczną,

– osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej,

– osoby wykonujące zawody medyczne oraz inne, kluczowe przy zwalczaniu pandemii.

Na cały projekt samorząd województwa łódzkiego przeznaczył 300 tysięcy złotych. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze (np. szpitale, poradnie, gabinety i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej), które mają zatrudnione osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zapewniają lokale do indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Kwota złożonej oferty nie może przekroczyć 30 tysięcy złotych. Bezpłatne konsultacje psychologiczne mają się odbywać w okresie od maja do listopada tego roku. Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty – Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, parter.

Dodatkowe informacje, regulamin oraz formularz do pobrania dostępny jest na stronie www.bip.lodzkie.pl w zakładce konkursy.

źródło: lodzkie.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń