Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Oznacz swoją nieruchomość. Brak numeru utrudnia działania ratunkowe

16 listopada 2020 | Komunikaty

Policjanci apelują do właścicieli i zarządców nieruchomości o umieszczenie na budynkach tabliczki z numerem porządkowym posesji. Jest to szczególnie ważne w przypadku podejmowania działań ratunkowych przez służby.

W myśl obowiązujących przepisów Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty widniejące w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu a w miejscowościach bez nazwy ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Nie oznaczenie posesji może na przykład utrudnić sprawne zlokalizowanie właściwej nieruchomości przez służby ratunkowe, również w czasie pandemii koronawirusa. Obowiązek ten ma również duże znaczenie w przypadku sprawdzeń osób objętych kwarantanną i izolacją domową.

Nie dopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy, placu lub miejscowości w myśl obowiązujących przepisów – Ustawy Kodeks Wykroczeń, może skutkować grzywną dla osoby mającej obowiązek oznaczenia nieruchomości.

Asp. sztab. Damian Pawlak/KPP w Wieruszowie

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń