Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Różne formy wsparcia dla przedsiębiorców – informacja ZUS

13 listopada 2020 | Komunikaty

Przedsiębiorcy poza zwolnieniem z opłacania składek czy postojowym mogą korzystać z innych form wsparcia przewidzianych przez tarcze antykryzysową.

Chodzi np. o ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, czy o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz rozłożenie płatności na raty – m.in. z tych możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy aby przeciwdziałać ekonomicznym skutkom występowania pandemii.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że oprócz zwolnienia ze składek i wypłaty świadczenia postojowego prowadzący firmy mogą korzystać także z innych udogodnień wynikających z tarczy antykryzysowej.

Ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej

Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzystać z odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej.

Odroczenie płatności dotyczy składek, których termin płatności jeszcze nie minął. Dzięki odroczeniu terminu płatności można zapłacić składki później.

– tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS woj. łódzkiego

Jeśli zadłużenie już powstało, przedsiębiorca może wystąpić o rozłożenie go na raty. Liczbę rat i ich wysokość płatnik ustala w porozumieniu z ZUS. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.

Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek to ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Obie ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 roku. Dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone ale po ustawowym terminie płatności. Więcej informacji na temat różnych form wsparcia oferowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej jest na stronie zus.pl.

Monika Kiełczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń