Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zarząd Powiatu w Wieluniu powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

6 lipca 2020 | Komunikaty

Uchwałą Nr 356/20 Zarząd Powiatu w Wieluniu z dnia 22 czerwca 2020 r. powołał skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję w latach 2020-2023.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:

1. Opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art.4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 11 przedstawicieli, w tym:

  • 2 przedstawicieli Zarząd Powiatu w Wieluniu
  • 2 przedstawicieli Rady Powiatu w Wieluniu
  • 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Poniżej skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2020-2023:

1. Dziuba Krzysztof – przedstawiciel Rady Powiatu w Wieluniu,
2. Gmyrek Bogumiła – przedstawiciel Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Sieńcu,
3. Grabowski Robert – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Wieluniu,
4. Kalemba Małgorzata – przedstawiciel Fundacji Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin „Bursztynek”,
5. Kamieniecka Dorota – przedstawiciel Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych,
6. Malicińska Małgorzata – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Wieluniu,
7. Mielczarek Grzegorz – przedstawiciel Rady Powiatu w Wieluniu,
8. Patyk Marek – przedstawiciel Fundacji Młodzi Propagują Sztukę,
9. Skotnicka-Fiuk Joanna – przedstawiciel Stowarzyszenia „Łączy nas Wieluń”,
10. Tomczyk Karol – przedstawiciel Fundacji „MADE IN WIELUŃ”,
11. Urbaniak-Kopczyńska Grażyna – przedstawiciel Stowarzyszenia osób z problemem choroby nowotworowej i ich rodzin „PO PROSTU ŻYJ”.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń