Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

ZUS informuje: emeryci z łódzkiego w większości mają już „trzynastki” na kontach

23 kwietnia 2020 | Komunikaty

Prawie 563 tys. emerytów i rencistów z łódzkiego otrzymało już jednorazowe świadczenie pieniężne zwane „trzynastką”, na łączną kwotę ponad 675 mln. zł.

Najwięcej bo niemal 291 mln złotych popłynęło do emerytów i rencistów obsługiwanych przez I oddział ZUS w Łodzi, „trzynastki” zostały wysłane do ponad 242 tys. świadczeniobiorców.

II oddział ZUS w Łodzi przesłał trzynastki w łącznej kwocie niemal ponad 204 mln złotych do blisko 170 tys. świadczeniobiorców i oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim do ponad 150 tys. emerytów i rencistów wysłał jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie ponad 180 mln zł.

W całym kraju już ponad 8 milionów emerytów i rencistów otrzymało dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Ponad 7,8 mld złotych trafiło do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dodatkowe świadczenia ok. 9 mln osób.

Większość trzynastek zostanie wypłacona w kwietniu. Ponieważ ostatni termin wypłaty świadczenia przypada 25 kwietnia, czyli w sobotę, emeryci i renciści otrzymają trzynastkę już w piątek. Wszyscy uprawnieni otrzymają trzynastkę, która wynosi 1200 złotych brutto, czyli najczęściej 981 zł na rękę.

Tzw. trzynastka przysługuje uprawnionym m.in. do emerytury (w tym pomostowej), renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (czyli świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile 31 marca miały prawo do jednego z tych świadczeń. Należy zauważyć, że jeśli na ten dzień wypłata świadczenia była zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać.

Świadczenie, jest wypłacane wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Na przykład jeśli jedną rentę rodzinną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.

Decyzja o waloryzacji i przyznaniu „trzynastek” w jednej kopercie

ZUS rozpoczął także wysyłkę decyzji o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki”. Emeryci otrzymają taką informację w jednej przesyłce pocztowej.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń