Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” – nabór wniosków w Gminie Wieluń

1 kwietnia 2020 | Komunikaty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.

W związku z ogłoszeniem tego programu Urząd Miejski zaprasza osoby z terenu Gminy Wieluń, zainteresowane tą formą wsparcia, do składania wniosków do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w terminie do 17 kwietnia 2020 roku.

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program realizowany jest w trzech formach:

1. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego:
1. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawne,j
2. w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
3. w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program,

2. opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego:
1. w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
2. w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
3. w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego program,

3. opieka wytchnieniowa poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

W 2020r. w ramach programu przysługuje:

1. 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
2. 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego,
3. 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Urzędu Miejskiego w Wieluniu tutaj oraz pod nr tel. 43 843 43 22 lub 43 843 12 06

źródło: UW w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń